Annonsörföreningen kritiserar reklamdom

Svea Hovrätt fastställde idag Tingsrättens dom i tvisten mellan annonsören KungSängen och reklambyrån Anckers. Fallet handlar om reklamköparens rätt att använda beställda och betalda fotografier samt om rättigheten att använda dessa hade övergått till annonsören.- Detta är enligt min mening ett mycket tråkigt beslut och vi överväger därför att säga upp Annonsörföreningens och Reklamförbundets gemensamma rekommendationer för samarbetet mellan reklamköpare och reklamproducent. Vi måste säkerställa att annonsörerna får de rättigheter som de betalar för, säger Annonsörföreningens vd Anders Ericson.

Liksom vid Tingsrättens dom har huvudfrågan varit hur samarbetsavtalet ska tolkas med avseende på förfoganderätten till de fotografier som Anckers har använt i annonser som de producerat för KungSängen. Rättigheterna för fotografierna som använts i materialet förvärvades från fotografen under 2001. Jan Fager som är förbundsjurist på Annonsörföreningen säger:

- Det är viktigt att poängtera att enligt min uppfattning handlar detta fall inte om skyddet av upphovsrätten eller av upphovsrättshavaren, utan vilka rättigheter som övergår till annonsören när reklambyrån handlar för annonsörens pengar. Jag anser delvis att domstolen har hamnat fel i sin analys av fallet. För alla annonsörer blir det nu oerhört viktigt att avtala till sig en obegränsad förfoganderätt till allt material som reklambyrån levererar.

För ytterligare information, kontakta: Anders Ericson, vd, Annonsörföreningen: 08-545 252 32, 0708-18 75 99, anders.ericson@annons.se Jan Fager, förbundsjurist, Annonsörföreningen: 08-545 252 36, 0709-94 65 20, jan.fager@annons.se

Om oss

Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924. Vi är den enda intresseorganisationen som är exklusiv för annonsörer/köpare av marknadskommunikation. Ett medlemskap hos oss ger alla anställda på marknadsavdelningen tillgång till konkreta verktyg och en bred kunskapsbank. I våra nätverk finns cirka 5000 branschkollegor att utbyta kunskap med – ett förlängt marknadsteam helt enkelt. Våra verktyg stärker en marknadsförares roll, smidigt och lättillgängligt. Vi är ett stöd för en ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Effekt är vår huvudfråga, vi driver tre branschinitiativ som fokuserar på effekt för att säkerställa att vi ger branschen och bra verktyg för att kunna skapa effektfull marknadsföring. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera