Full fart på nya alkoholförordningen - men torrt med information

Regeringen har smugit ut ändringen i alkoholförordningen - som handlar om de informationstexter Sveriges annonsörer från och med den 1 januari ska införa i alla alkoholannonser i tryckta medier. Organisationerna som svarat på delningen har inte fått information om texterna som enligt gällande lag ska införas obligatoriskt om mindre än en månad.Regeringen har inte tagit till sig några av de svar som man fick i den delningsomgång som gick ut under oktober månad. Istället vidhåller de - i många fall både vilseledande och kraftigt överdrivna påståenden.

- Konsekvensen är att det blir annonsören som i sina annonser få klä skott för dessa påståenden. Som avsändare får annonsörerna stå för att informationstexterna är vederhäftiga samt att de i förlängningen har bevisbördan för dessa påståenden, säger Annonsörföreningens förbundsjurist Jan Fager.

Någon hänsyn har inte tagits till den kritik som många remissinstanser framfört. Istället väljer man uteslutande att behålla inriktningen på att inte tala om missbruk eller överdrivet bruk som skadligt. Man vägrar också att inse att det troligtvis inte är speciellt effektivt och att det innebär en kostnad för annonsörerna med 20 procent av annonskostnaden. I förlängningen tvingas annonsörerna troligtvis att annonsera mera för att uppnå samma effekt. Resultatet av varningstexterna torde lägga ett löjets skimmer över alkoholannonsering. Och för konsumenternas bruk av alkohol blir effekten troligtvis noll och inget.

- Texterna innebär också döden för mindre annonser då informationen knappast blir läsbar i mindre annonsformat. Att det dessutom strider mot EG-rätten och kravet på proportionalitet är inget som Regeringen anser sig behöva ta hänsyn till, säger Jan Fager.

För ytterligare information kontakta:

Jan Fager, Förbundsjurist Annonsörföreningen.
Telefon 08-545 252 36, 0709-94 65 20 alt e-post jan.fager@annons.se

Följande informationstexter ska användas i annonser i de fall som avses i 4 kap. 11 c § alkohollagen (1994:1738).

1. Alkohol kan skada din hälsa.

2. Alkohol är beroendeframkallande.

3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.

4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel.

5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.

6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.

7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.

8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.

9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.

10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.

11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem. Förordning (2004:1046).

28 § /Träder i kraft I:2005-01-01/ Informationstext som avses i 27 § skall

1. tryckas med typsnittet Helvetica i fet stil,

2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område som reserverats för den,

3. återges i svart färg på vit botten,

4. centreras på den yta där texten trycks,

5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats för informationstexten,

6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och

7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar. Förordning (2004:1046).Om oss

Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924. Vi är den enda intresseorganisationen som är exklusiv för annonsörer/köpare av marknadskommunikation. Ett medlemskap hos oss ger alla anställda på marknadsavdelningen tillgång till konkreta verktyg och en bred kunskapsbank. I våra nätverk finns cirka 5000 branschkollegor att utbyta kunskap med – ett förlängt marknadsteam helt enkelt. Våra verktyg stärker en marknadsförares roll, smidigt och lättillgängligt. Vi är ett stöd för en ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Effekt är vår huvudfråga, vi driver tre branschinitiativ som fokuserar på effekt för att säkerställa att vi ger branschen och bra verktyg för att kunna skapa effektfull marknadsföring. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera