Reklam - Nej Tack! Temat för Stora Annonsördagen 2005

Den 28 april 2005 arrangerar Annonsörföreningen heldagsseminariet Stora Annonsördagen för fjärde gången. Temat denna gång är ”Reklam - nej tack!” I ett infernaliskt intensivt informationssamhälle ska det handla om hur annonsörerna måste hitta nya vägar för att nå sin målgrupp.- Det kanske är lite oväntat att Annonsörföreningen anordnar en temadag med rubriken ”Reklam - nej tack!” Men vi vill belysa att en marknadsförare idag behöver kunna så otroligt mycket. Den traditionella reklamen har fått konkurrens av nya medier som tar en allt större del av reklamkakan. Samtidigt är informationsbruset enormt och annonsörerna måste vara ännu kreativare för att nå sin målgrupp, säger Anders Ericson, vd på Annonsörföreningen.

På Stora Annonsördagen 2005 ger ett antal föreläsare en analys av nuläget. Men deltagarna -annonsörer och andra inom reklambranschen - ska också få svaren på hur de kan göra för att nå fram med sitt budskap - trots allt.

Tid: Hela dagen den 28 april 2005. Plats: Clarion Hotel, Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Elisabeth Thörnsten, informationsansvarig, Annonsörföreningen: 08-545 252 34, 0708-34 66 30.

Om oss

Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924. Vi är den enda intresseorganisationen som är exklusiv för annonsörer/köpare av marknadskommunikation. Ett medlemskap hos oss ger alla anställda på marknadsavdelningen tillgång till konkreta verktyg och en bred kunskapsbank. I våra nätverk finns cirka 5000 branschkollegor att utbyta kunskap med – ett förlängt marknadsteam helt enkelt. Våra verktyg stärker en marknadsförares roll, smidigt och lättillgängligt. Vi är ett stöd för en ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Effekt är vår huvudfråga, vi driver tre branschinitiativ som fokuserar på effekt för att säkerställa att vi ger branschen och bra verktyg för att kunna skapa effektfull marknadsföring. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera