Sveriges Annonsörer välkomnar ny viewability-standard

Report this content

ISBA, den brittiska annonsörföreningen, föreslår en ny viewability-standard. Från tidigare måttstock på 50 procent uppmanar man till en standard om 100 procent synlighet för annonser digitalt. Sveriges Annonsörer ställer sig positiv till den nya standarden.

Dagens standard som är utformad av Media Rating Council (MRC) utgår från att minst 50 procent av annonsytan måste vara i den synliga delen av webbläsaren under minst en sekund. För videoannonser är den rekommenderade standarden att videon måste vara synlig i minst två sekunder på minst 50 procent av ytan.

Nu ställer ISBA krav på ökad visning av digitala annonser, något som Sveriges Annonsörer välkomnar.

Det långsiktiga målet är en annonsmarknad där annonsörer kan köpa sin reklam som levereras enligt beställning, det vill säga upp till 100 procents synlighet. Möjligheten att jämföra effekten tvärsöver mediekanaler kommer föra branschen framåt.

– Även om Sverige ligger långt fram när det kommer till synlighet är det långtifrån bra och vi måste höja standarden. Det är en självklarhet att få maximalt ut av sina investeringar och bara betala för det faktiska utrymmet man fått, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: 
Ulf Hermansson Samell, marknadschef Sveriges Annonsörer.
ulf.hermansson.samell@annons.se
072 50 50 104

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Läs gärna mer på annons.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Även om Sverige ligger långt fram när det kommer till synlighet är det långtifrån bra och vi måste höja standarden. Det är en självklarhet att få maximalt ut av sina investeringar och bara betala för det faktiska utrymmet man fått
Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer