Arkitekturpris till motorväg som värnar världsarv

All infrastruktur förtjänar att utformas med omsorg. Trafikverkets Arkitekturpris premierar projekt som lyfter fram god arkitektur inom infrastruktursektorn. Årets pristagare är västsvenska E6:an genom världsarvet i Tanum, sträckan Pålen–Tanumshede, som går i känslig miljö och lyfter dess säregna natur och kultur.

– Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften. E6:ans stora kvaliteter är enkelheten och de väl genomarbetade lösningarna – helt enkelt god vägarkitektur som visar upp unika natur- och kulturvärden, säger juryns ordförande, landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Lindell.

Trafikverkets Arkitekturpris delas ut ikväll den 28 november på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala på Cirkus i Stockholm. Mottagare är landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning och Rune Andersson från Trafikverket. Vinnaren konkurrerade med Värtaterminalen i Stockholm och Älvängens station i Ale.

Juryns motivering: ”Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen.

Vill du veta mer om den vinnande vägen, kontakta Josefina Lenning, tel 0702-331654, mejl josefina.lenning@trafikverket.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften.
Anna Lindell, juryns ordförande