Fler bostäder som byggs smartare

Arkitekterna tar för första gången ett samlat, kraftfullt initiativ för att förbättra bostadsbyggandet tillsammans med övriga branschen: En nationell strategisk agenda för hållbara livsmiljöer. Innovationsmyndigheten Vinnova har valt att premiera agendan, Sustainable Living Space/Livsmiljö för hållbar stadsutveckling, genom ett anslag till projektet på 400 000 kronor. Agendan ska leda till ökat bostadsbyggande som sker på socialt, ekologiskt och ekonomiskt uthålliga sätt och utifrån boendeperspektiv.

– Det här är ett unikt tillfälle för samhällsbyggnadsbranschen att identifiera strategiska åtgärder för att få igång ett innovativt bostadsbyggande, säger Pehr Mikael Sällström, projektledare på koordinatorn för den strategiska agendan, Sveriges Arkitekter.

Målet med agendan är att skapa nya tjänster för planering och gestaltning i tidiga skeden. De ska utgå från ett användarperspektiv på vad hållbar livsstil är och resultera i förverkligandet av innovativa boendelösningar för både Sverige- och exportmarknaden.

Arbetet med agendan startar 20 augusti och beräknas fortsätta tills 20 juni 2015. Det ska främst ske i form av en utredning av marknaden och av workshops. De strategiska frågor som ska tas upp är bland andra arkitekturtävlingar, tjänster för komplexa projekt och kunskapsdelning.

Bakom ansökan ligger ett unikt samarbete mellan Sveriges Arkitekter, Svenska Teknik & Designföretagen (STD), Arkitekturakademin (en sammanslutning av landets arkitekturskolor), Byggherrarna och Malmö Stad. Initiativtagarna räknar med en bred mobilisering av byggherrar, kommuner, teknikkonsulter och arkitekter för att genomföra de idéer som tas fram.

Mer information: Pehr Mikael Sällström, projektledare, tel 0706-05 50 33. 

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Media

Media