Fyra landskapsprojekt tävlar om Sienapriset

2016 är inte de stora gesternas år när det gäller landskapsarkitektur. De nominerade till Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitekturprojekt, är alla små sett till skala. De fyra som kan vinna årets Sienapris är en kaj, en park, en strand och en innergård.

– Juryn har valt att nominera fyra projekt som är självständiga, formsäkra och lyhörda. De är elegant välkomponerade utan att göra anspråk på att stjäla uppmärksamhet från omgivningen. Projekten kännetecknas av att de i hög grad bidrar till att höja kvaliteten och användbarheten i de vidare strukturer och sammanhang där de ingår, kommenterar juryns ordförande Tiina Sarap urvalet.

Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 29 november på Cirkus i Stockholm. Samtidigt delas sex andra priser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Bostadspriset, Planpriset, Villapriset, Guldstolen för bästa inredning och Kritikerpriset för bästa journalistiska eller litterära insats.

I den allt hårdare kampen om marken i städerna är det ofta parker, torg och andra utemiljöer som krymps. Samtidigt innebär den ökade tätheten ett behov av och ett högt tryck på offentliga platser. En konflikt som juryn för Sienapriset lagt märke till när de fem ledamöterna rest landet runt för att hitta vinnarkandidater. 

– De platser och parker som anläggs nu visar att kvaliteten på stadens yttre miljöer prioriteras högt. Förväntningarna är stora på en mångsidig och intensiv användning, vilket exponerar dem för slitage. Det är en utmaning för landskapsarkitekterna att hävda stadsrummens betydelse, liksom att gestalta och utveckla projekt i utemiljön som ska bidra till offentlig identitet och stolthet, säger Tiina Sarap.

De nominerade till Sienapriset 2016 är:

Frodeparken, Uppsala

Ur juryns motivering: ”Parken innehåller det lilla i det stora, är småskalig i sina väl genomarbetade detaljer och samtidigt gestaltad som en karaktärsfull helhet med egen identitet. Varje plats har sitt unika blickfång, sin pärla. Det kan vara porlande vatten, en våt sten, en kanin i brons eller ett fågelbad.” 

Landskapsarkitekt: ansvariga LAR/MSA Cecilia Jarlöv, Anna Varenhorst och Kristina Ehrstedt. Handläggare LAR/MSA Elin Tidbeck, Ronnie Nilsson, Maja Forsberg, Karin Graham, Åsa Ehn och Karin Danielsson, TEMA. Byggherre: Uppsala kommun.

Strömkajen, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Kajen har renoverats och byggts om till en inbjudande och elegant promenad, självklar och självständig i sin utformning. Att gestalta den rena ytan på ett så enkelt och självklart sätt är en utmaning som ser lätt ut men kräver mod och skicklighet.” 

Landskapsarkitekt: ansvarig LAR/MSA Christina Sellberg, handläggare Tora Bärnarp, Johanna Rydberg och Martin Palmlund, Grontmij (numera Sweco). Byggherre: Stockholms Hamnar i samarbete med Trafikkontoret, Stockholms stad.

Tullhusstranden, Simrishamn

Ur juryns motivering: ”Med Tullhusstranden har Simrishamn fått ett förnyat fokus på stadens möte med havet. Den lilla strandremsan i Storgatans förlängning har fått ny skepnad med en plats som förstärker och förtydligar stadens brokiga karaktär och småskalighet, samtidigt som den adderar former och material från samtiden.”

Landskapsarkitekt: Sydväst. Byggherre: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ulls Hus, innergård på campus, Uppsala

Ur juryns motivering: ”Gestaltningen är konsekvent och elegant, den tydliga inramningen skapar gynnsamma förutsättningar för platsen och kopplingen mellan ute och inne är stark. Gården är ett tomrum som är tillåtet att fylla.” 

Landskapsarkitekt: LAR/MSA Jens Modin och Gustav Jarlöv, White. Byggherre: Akademiska Hus.

Vill du ha mer information, kontakta juryns ordförande Tiina Sarap, tel 0705-114322, mail tiina.sarap8@gmail.com

För information kring Arkitekturgalan och samtliga Sveriges Arkitekters priser, kontakta pressansvariga Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

Juryn har valt att nominera fyra projekt som är självständiga, formsäkra och lyhörda. De är elegant välkomponerade utan att göra anspråk på att stjäla uppmärksamhet från omgivningen.
Tiina Sarap, ordförande i juryn för Sienapriset 2016