Fyra projekt strider om Sveriges främsta landskapspris

Bostadsboomen riskerar att krympa våra offentliga rum. Men det finns kommuner som insett att parker och torg är nödvändiga platser när staden förtätas. Juryn för Sienapriset, som prisar årets bästa landskapsarkitektur, nominerar fyra projekt som ger största möjliga nöje och nytta åt användarna: strandskogen Arninge Ullna i Täby, Brotorget i Bollnäs samt Flatåsparken och Stenpiren i Göteborg.

– De nominerade förslagen representerar olika kategorier inom landskapsarkitekturens fält, men framför allt olika angreppssätt och stilar. Det visar på en större spännvidd i uttryck och lösningar som ger en spännande mångfald och ser lovande ut för framtiden! säger landskapsarkitekt Åsa Drougge, Sienaprisjuryns talesperson.

Juryn har utgått från 22 förslag och rest runt i Sverige för att undersöka projekten på plats. Den höga takten i bostadsbyggandet gör att offentliga rum riskerar att krympa eller försvinna helt när städer växer, men samtidigt skapar kloka kommuner allmänna platser av hög kvalitet i de nya stadsdelar som planeras.

Strandskogen Arninge Ullna är ett sådant exempel. Den ska tjäna som park åt ett nytt stadsutvecklingsområde i Täby, vilket den gör på ett nyskapande och oväntat sätt. Spänger i zick-zack ger sitt- och utsiktsplatser över sjön och lyfter fram Alsumpskogens kvaliteter. Arkitekt: Topia arkitekter genom ansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Martha Hedin och Håkan Johnsson samt landskapsarkitekt MDL Allan Habekost-Jensen, beställare: Täby kommun.

När Brotorget i Bollnäs fick nya funktioner och ny utformning utgick arkitekterna från landskapet Hälsinglands natur och traditioner. Stenläggningen är inspirerad av Bollnässöm, scenens former böljar som landskapets berg och armaturer i vajrar för tankarna till folkpark och dansbana.

Arkitekt: Karavan landskapsarkitekter genom ansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Åsa Ehn Hillberg, Karin Danielsson och Kristina Ehrstedt, formgivare möbler och belysning: Thomas Bernstrand, arkitekt scen: Marge arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Pye Aurell Ehrström, beställare: Bollnäs kommun

Flatås park i Göteborg är en befintlig park som behövde förändras när dess närområde förtätas. Arkitekterna har utgått från de befintliga träden, planterade i rader, och delat upp parken i en aktivare del med utrymme för lek och idrott samt en lugnare del med bänkar, planteringar och gräsmattor.

Arkitekt: 02 landskap

genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Ulrika Gunnman, landskapsarkitekter LAR/MSA My Lekberg Hellström och Sabina Richter, beställare: Göteborgs stad.

Även den fjärde nominerade hör hemma i Göteborg: Stenpirens resecentrum där 15 000 personer passerar varje dygn. Arkitekterna har lyckats med den komplicerade stadsbyggnadsuppgiften att foga ihop området till en helhetsupplevelse, bland annat genom en grå och svart ”stenmatta” som samlar ihop och ger riktning.

Arkitekt: Sweco Architects genom ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou, beställare: Göteborgs stad.

– Under juryarbetet har vi sett en tendens till en mer lekfull landskapsarkitektur med poetiska inslag och en större vilja att koppla till det lokala och ta vara på platsens kvaliteter och karaktärsdrag. Det är något som vi i juryn välkomnar, säger Åsa Drougge.

Sienapriset grundades 1987 och firar alltså 30-årsjubileum när det delas ut på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 28 november. Sveriges Arkitekter instiftades priset tillsammans med Starka som fortfarande är sponsor.

För mer information, kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Dokument & länkar