Fyra strider om priset för bästa landskapsarkitektur

När fyra offentliga platser strider om priset för bästa utemiljö 2017 ligger två av dem i Göteborg. Stadsdelsparken i Flatås och Stenpirens resecentrum har valts ut av juryn för att tävla med ett torg och ett skogsområde. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 28 november.

– De nominerade förslagen representerar olika kategorier inom landskapsarkitekturens fält, men framför allt olika angreppssätt och stilar. Det visar på en större spännvidd i uttryck och lösningar som ger en spännande mångfald och ser lovande ut för framtiden! säger landskapsarkitekt Åsa Drougge, Sienaprisjuryns talesperson.

Flatås park i Göteborg är en befintlig park som behöver förändras när dess närområde förtätas. Arkitekterna har utgått från de befintliga träden, planterade i rader, och delat upp parken i en aktivare del med utrymme för lek och idrott samt en lugnare del med bänkar, planteringar och gräsmattor.

Arkitekt: 02 landskap

genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Ulrika Gunnman, landskapsarkitekter LAR/MSA My Lekberg Hellström och Sabina Richter, beställare: Göteborgs stad.

Det andra nominerade projektet som hör hemma i Göteborg är Stenpirens resecentrum där 15 000 personer passerar varje dygn. Arkitekterna har lyckats med den komplicerade stadsbyggnadsuppgiften att foga ihop området till en helhetsupplevelse, bland annat genom en grå och svart ”stenmatta” som samlar ihop och ger riktning.

Arkitekt: Sweco Architects

genom ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou, beställare: Göteborgs stad.

De övriga nominerade är strandskogen Arninge Ullna i Täby, arkitekt: Topia arkitekter och Brotorget i Bollnäs, arkitekt: Karavan landskapsarkitekter.

– Vi har sett en tendens till en mer lekfull landskapsarkitektur med poetiska inslag och en större vilja att koppla till det lokala och ta vara på platsens kvaliteter och karaktärsdrag. Det är något som vi i juryn välkomnar, säger Åsa Drougge.

Juryn för Sienapriset består av landskapsarkitekter och andra erfarna personer i branschen. De har utgått från 22 förslag och rest runt i Sverige för att undersöka projekten på plats. Priset grundades 1987 av Sveriges Arkitekter och firar alltså 30-årsjubileum när det delas ut på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 28 november. 

Vill du veta mer om Flatås stadsdelspark, kontakta Sabina Richter, 02 landskap, tel 070-733 12 80. För information om Stenpiren, kotakta Henrik Fogelklou, Sweco Architects, tel 0705-56 90 56. Åsa Drougge, tel 070-777 83 45, kan berätta mer om juryarbetet.

För mer information om Arkitekturgalan och Sienapriset, kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mejl elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

Vi har sett en tendens till en mer lekfull landskapsarkitektur med poetiska inslag och en större vilja att koppla till det lokala och ta vara på platsens kvaliteter och karaktärsdrag. Det är något som vi i juryn välkomnar.
Åsa Drougge