Gemenskapshus för flyktingar mottar The Erskine Award

På en övergiven amerikansk militärbas i Mannheim i Tyskland har ett gemenskapshus för den intilliggande flyktingförläggningen växt fram. Arkitektstudenter från universitetet i Kaiserslautern har ritat och byggt huset tillsammans med flyktingar och lokala byggföretag. Staden, akademin, organisationer, civilsamhället och näringslivet har stöttat. Idag avslöjas att gemenskapshuset mottar The Erskine Award för initiativet, den inkluderande processen och kvaliteten på resultatet.

– Vi har valt att kalla projektet för ett byggnadsverk – plats, landskap och byggnad i ett. FN och EU har i decennier formulerat regelverk till skydd för politisk stabilitet i kristider. När så kristider kommer och konventionerna tycks sakna betydelse, manifesterar detta sinnliga byggnadsverk europatankens värdegrund, säger Johannes Tovatt, talesperson för juryn som delar ut The Erskine Award.

Ralph Erskine (1914–2005) är den brittiska arkitekten som flyttade till Sverige för att studera funktionalismen, fascinerades av välfärdssamhället och stannade kvar. Han är en av vårt lands mest betydande arkitekter och jobbade med social hållbarhet innan begreppet var uppfunnet. Att The Erskine Award går till människor och organisationer som jobbar för att göra nytta för samhällets mindre priviligierade är därför naturligt.

Staden Mannheim i sydvästra Tyskland har tagit emot ett stort antal flyktingar de senaste åren. De har tak över huvudet och lider ingen materiell nöd på flyktingboendet på den nedlagda militärbasen Spinelli, men saknar gemensamma lokaler för att umgås. Arkitektstudenterna tog därför initiativet till ett gemenskapshus där även byggprocessen skedde tillsammans med 25 av flyktingarna på Spinelli.

– Pristagarna visar civilsamhällets drivkraft, där engagemang, ansvar och medmänsklighet står i centrum. The Erskine Award hedrar både initiativet och de processer som lett fram till detta vackra och viktiga byggnadsverk, säger Johannes Tovatt.

Juryn kallar projektet poetiskt, öppensinnat och ett tvetydigt komplex som präglas av lika delar skydd och rymd. Den prisar initiativet och arkitekturen men också den inkluderande processen och engagemanget hos alla inblandade – det tog endast tre månader att bygga gemenskapshuset.

Juryns motivering i sin helhet (på engelska):

"Spinelli Community Building – the World at the doorstep of Mannheim

The 2017 Erskine Award honours a process, an engaged group of participants and an outstanding aesthetic achievement.

Today’s migration turbulence is placing decades of European values of consensus and established praxes under threat. The Spinelli Community Building in Mannheim, Germany, takes a stand for an inclusive way ahead. The realization of this poetic and flexible structure has been achieved by the help of a wide spectrum of German society. Students of architecture and staff at the University of Kaiserslautern have led an enlightened and carefully conducted process. In collaboration with 25 refugees, the municipality of Mannheim, local non-governmental organizations, industry and civil society, the students have managed to create a space that brilliantly mirrors the hands-on building process and the experience of collaborative endeavour.

In its one-year existence the Spinelli Community Building has proved that the physical means for successful reception and integration require more than just premises for eating and sleeping. The community building is a place for organized and spontaneous meetings, a retreat and an arena where the refugees, housed in nearby former military barracks, can meet with one another as well as with the citizens of Mannheim."

The Erskine Award är ett stipendium om 10 000 USD som kommer från den fond Ralph och Ruth Erskine startade 1987 på grundval av prissummorna i de många utmärkelser han tog emot genom åren. Priset delas ut vart tredje år och administreras av Sveriges Arkitekter. 2017 års pris offentliggörs den 19 oktober och delas ut på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 28 november. I prisjuryn ingår Bengt Ahlqvist, ordförande, Matilda Crisp, Nils Carlson, Elizabeth Hatz, Johannes Tovatt, Mark Isitt, adjungerande, Sixten Rahlff, nordisk representant och Pehr Mikael Sällström, sekreterare.

För mer information om The Erskine Award, kontakta juryns talesperson Johannes Tovatt, tel 070 641 98 25.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har valt att kalla projektet för ett byggnadsverk – plats, landskap och byggnad i ett. FN och EU har i decennier formulerat regelverk till skydd för politisk stabilitet i kristider. När så kristider kommer och konventionerna tycks sakna betydelse, manifesterar detta sinnliga byggnadsverk europatankens värdegrund.
Johannes Tovatt, talesperson för The Erskine Award