Stockholms nya stadsdel vinner Planpriset 2017

Stadsdelen Södra Skanstull ska knyta ihop Södermalm med Gullmarsplan. De som jobbar och bor i området har varit med i planprocessen – på så vis kan befintliga värden behållas. Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris gör tummen upp för den starka lokala förankringen och ikväll tar en glad grupp från Stockholms stadsbyggnadskontor emot Planpriset på Arkitekturgalan.

– Södra Skanstull innehåller alla utmaningar det innebär att knyta ihop och komplettera staden. Idag är det en miljö som präglas av den trafik som genomkorsar området. I planeringsarbetet har arkitekterna tagit avstamp i de kvaliteter som finns och i erfarenheter hos de som lever och verkar i området, säger juryns ordförande Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA och biträdande stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Södra Skanstulls medtävlare om Planpriset 2017 är en utvecklingsplan för hur innerstaden i Linköping ska växa, ramprogrammen Kunskapsstråket, hur Lund ska knyta ihop verksamheter längs den kommande spårvägen och en detaljplan för Kolkajen, som förutom bostäder skapar nya mötesplatser i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Juryns motivering i sin helhet: ”Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort. Utmaningen att läka staden i den här typen av ytterst komplexa miljöer blir allt vanligare i våra städer. I Södra Skanstull har Stockholm lyckats visa att det kan vara möjligt.”

– Det blir spännande att följa utvecklingen av Södra Skanstull till en levande del av Stockholms innerstad, säger Birgitta Lööf.

För att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter varje år ut Planpriset för årets bästa samhällsplanering eller stadsplanering. Juryn belönar ett väl utfört planarbete som tar sig an en eller flera angelägna stadsbyggnadsfrågor.

Illustrationerna är fria att använda för redaktionell publicering. 

Vill du intervjua de ansvariga bakom Södra Skanstull, kontakta landskapsarkitekt L MSA Sophia Norrman Winter, tel 08-508 272 64, mejl sophia.norrman.winter@stockholm.se eller Christina Winberg, tel 08-508 262 66, eller mejl christina.winberg@stockholm.se

Har du frågor kring priset eller vill ha ytterligare bilder, kontakta Sveriges Arkitekters presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mejl elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Media

Media

Citat

– Det blir spännande att följa utvecklingen av Södra Skanstull till en levande del av Stockholms innerstad.
Juryns ordförande Birgitta Lööf