Stora skillnader i dagens villaarkitektur

Så här mycket skiljer sig dagens villaarkitektur åt – när årets nominerade till Sveriges Arkitekters Villapris avslöjas idag är det fyra hus som både ser helt olika ut och som används på olika sätt av de som har byggt och bor i dem. De fyra villorna ligger på Gotland, i Kungälv och i Stockholmstrakten.

 De fyra projekt som vi nominerat till årets villapris är olika både i fråga om ekonomi och skala, alla har stora kvaliteter och personliga lösningar på bostaden. Dessutom har de mycket skiftande platserna väldigt tydligt bidragit till det arkitektoniska uttrycket, säger juryns ordförande Ulla Alberts, vd för Murman Arkitekter.

Juryn har granskat cirka 25 inkomna förslag till Villapriset och valt ut tolv som de besökte under sommaren. Bland dessa tolv har de nu nominerat fyra hus.

Villan Späckhuggaren utanför Kungälv ”flörtar med timmerladans uttryck”, skriver juryn i sin motivering, och gillar att huset hålls i en skala som påminner om ekonomibyggnader på landet. Det är välbyggt och genomtänkt och arkitekterna knyter ihop alla delar till en avslappnad helhet. Beställare: Kalle Lindvall, arkitekt: Bornstein Lyckefors genom Andreas Lyckefors, Per Bornstein och Johan Olsson.

Byggnad 104 i Bungenäs på Gotland är ett omtalat fritidshus som är om- och tillbyggt ovanpå en bunker. Juryn nominerar huset på grund av hur det knyter an till tomten och platsens historia, liksom balansakten mellan öppet och slutet samt de sofistikerade materialvalen och detaljarbetena. Beställare: privat, arkitekt: Skälsö arkitekter genom Erik Gardell, Joel Phersson, Mats Håkansson och Sofia Nyman.

Beställare och arkitekter har gått utanför konventionerna när de i nära samarbete skapat villan Idun Lee i Kummelnäs, Stockholm. Experiment med funktioner, rörelsen genom huset och visuella kopplingar ger nya kvaliteter åt en bostad. ”Ett hus rikt på rumsliga och sinnliga upplevelser”, motiverar juryn sitt val till nominering. Beställare: Axel von Friesen och Marika Vaccino Andersson, arkitekt: Anton Kolbe och Per Nadén.

Fritidshuset Örnberget ligger fint inkilat mellan bergsknallarna på Älgö i Stockholms skärgård – placeringen förstärker husets och tomtens kvaliteter. Huset är uppbyggt kring en central mur som har rum i form av träkuber kopplade till sig. Juryn skriver uppskattande om den avvägda skalan, starka materialbehandlingen och husets fina komposition. Beställare: privat, arkitekt: Petra Gipp Arkitektur genom Petra Gipp.

– Under juryarbetet har vi sett att arkitektonisk kvalitet inte nödvändigtvis behöver hänga ihop med stor ekonomi, det viktiga är att göra rätt som arkitekt. En villa och boende är ofta en personlig sak och relationen mellan beställare och arkitekt är viktig, vi har sett fruktbara exempel på gemensamt sökande samarbeten och projekt där arkitekterna fått mer fria händer, då ofta med en tydlighet hos beställaren. Det är roligt att se att det finns så många som har en vilja att skapa ett personligt boende och satsa på arkitekturen, säger Ulla Alberts.

Villapriset delas ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm. Det går till ett hus byggt för ett hushåll av hög arkitektonisk kvalitet och består av en plakett som fästs på huset.

Har du frågor om juryarbetet? Kontakta ordförande, arkitekt SAR/MSA och vd för Murman Arkitekter Ulla Alberts, tel: 070-836 47 49.

För mer information om Arkitekturgalan och Villapriset, kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

De fyra projekt som vi nominerat till årets villapris är olika både i fråga om ekonomi och skala, alla har stora kvalitéer och personliga lösningar på bostaden. Dessutom har de mycket skiftande platserna väldigt tydligt bidragit till det arkitektoniska uttrycket.
Ulla Alberts, juryns ordförande