Taklandskap på Sveavägen tävlar om pris för årets bästa utemiljö

Taklandskapet på Sveavägen 44 är nominerat till Sienapriset för bästa utemiljö. Sienapriset blir alltmer angeläget i takt med att städer förtätas och våra gemensamma ytor spelar en större roll.

Landskapsarkitekt Johan Pajus uppgift var att skapa ett sedumtak på den centralt belägna fastighetens tak. I tät dialog med fastighetsägaren Diligentia blev resultatet en nyskapande offentlig mötesplats.

Juryn för Sienapriset poängterar att taklandskapet är en annorlunda, spännande mötesplats med utblickar över Stockholms innerstad och skriver i motiveringen: ”Med stor vilja, och en förmåga att vända utmaningar till kvaliteter och möjligheter, har landskapsarkitekt och beställare lyckats forma taket till en spännande, nutida mötesplats för allmänheten.”

Förutom taklandskapet är Rådhusparken i Umeå, Fristadstorget i Eskilstuna och Hörsalsparken i Norrköping nominerade till Sienapriset 2015. Priset delas ut på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 19 november tillsammans med en rad andra tunga arkitekturpriser.

Talesperson för Sienaprisjuryn: landskapsarkitekt MSA Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg, tel 0707-80 37 16

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.