Träarkitektur tar nya vägar på årets biennal

Svensk arkitektur är väl representerat på arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect i parken Serra dei Giardini ger plats för arkitekter som jobbar utforskande med material och produktion utifrån temat trä och klimat. I huvudutställningen står redan klart att professor Elizabeth Hatz och Skälsö arkitekter samt Arkdes/Petra Gipp deltar.

– På Biennalen ställer vi ut sju nya praktiker som processinriktat har arbetat utifrån temat trä och klimat. Just nu finns ett stort internationellt intresse för den svenska arkitekturscenen och Sveriges Arkitekter ser det som sin uppgift att introducera nästa generation svenska arkitektkontor för denna publik. Venedigbiennalen är det enskilt viktigaste forumet för den internationella arkitekturen och arkitekturdiskussionen. Vi är därför extra glada över möjligheten att eventet sker just där, säger Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA och ordförande för Sveriges Arkitekter.

Serra dei Giardini har de senaste åren blivit en mötesplats under arkitekturbiennalen för svenska arrangemang. Så även i år, genom ett så kallat collatoral event, ett samarrangemang med biennalen. Sveriges Arkitekter, Svenska institutet, Svenskt Trä och Folkhem står bakom Greenhouse Garden – Reflect Project Connect som innehåller en utställning i växthuset och en paviljong som inrymmer en serie seminarier, workshops och samtal.

Dagens snabba utveckling inom träindustrin ger oanade möjligheter för arkitekterna. Hur det kan ske utforskar curator Ulrika Karlsson – som 2004 deltog i Venedigbiennalens centrala paviljong – i utställningen Plots, Prints and Projections. De inbjudna arkitektkontoren har arbetat med installationer i trä i ett nära samarbete med tillverkningsindustrin. Ett av kontoren behandlar aspekter av utställningens mikroklimat. I utställningen undersöks olika delar av träprocessen och träets inneboende egenskaper. Installationerna har kommit att balansera i skärningspunkten mellan det traditionella hantverket och den digitala tillverkningsprocessen. 

Som del i utställningen byggs en träpaviljong i trädgården, ritad av In Praise of Shadows Arkitektur. Den är en fullskaledemonstration som byggs med hjälp av träteknologi. Paviljongen blir navet för samtal, seminarier och workshops, som kretsar kring hur träindustrins höga innovationstakt kommer att förändra arkitekturen och arkitektens arbetssätt. De visar också träarkitekturens starka koppling till de globala miljömålen i Agenda 2030.

Sverige har höga ambitioner i fråga om miljömålen. Här får trä, det enda byggmaterialet som aldrig tar slut, en nyckelroll. Sveriges arkitekter har ett gynnsamt läge genom den starka kopplingen till värdekedjan – råvara, industri och forskning finns i omedelbar närhet. Arkitektkåren blir därför lätt en stark kraft i innovationsprocessen.

– Träbyggnadsindustrin har en stark närvaro i Sverige. Tillsammans med en industri som expanderar kraftigt och söker och utvecklar innovationer har arkitekturen en nyckelroll för ökad funktion, kvalitet och form, anser Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Genom utvecklingen av digitala verktyg i det industriella träbyggandet kommer arkitekten närmare produtionsprocessen och blir i hög grad delaktig i material- och resursoptimering.

Välkommen till pressvisningen den 24 maj kl 17:30! Adress: Serra dei Giardini, Viale Guiseppe Garibaldi, 1254. Kontaktperson: Elisabet Näslund, presschef på Sveriges Arkitekter, tel 076-1367733, mejl elisabet.naslund@arkitekt.se.

Greenhouse Garden – Reflect Project Connect är ett samarbete mellan Svenska institutet, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä samt Folkhem och presenteras av Microclima, som driver Serra di Giardini. Curator för utställningen Plots, Prints and Projections är Ulrika Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner i Brrum och servo stockholm samt professor på KTH Arkitekturskolan och på Konstfack, Stockholm. Inbjudna arkitektkontor: Norell/Rodhe, Space Popular, Krupinski/Krupinska, Nordmark & Nordmark, TAF & Katja Pettersson samt Gran. Arkitekter för paviljongen: Katarina Lundeberg och Fredric Benesch, In Praise of Shadows Arkitekter.

Pressbilderna är fria för publicering i redaktionella sammanhang. Ange alltid fotograf och/eller arkitekt.

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 500 medlemmar. Ett viktigt mål för förbundet är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera