Tre av fyra nominerade till Bostadspriset finns i Skåne

Det är stor chans att Sveriges Arkitekters Bostadspris går till ett projekt i Skåne. Tre av fyra nominerade finns i Malmö och Lund. Det fjärde ligger i Annedal i Stockholm.

Bostadspriset delas ut av Sveriges Arkitekter vartannat år för att belöna ett aktuellt bostadshus eller -område av hög arkitektonisk klass och för att visa goda exempel. Det delas ut på Arkitekturgalan den 19 november i Stockholms stadshus.

Årets jury besökte omkring 20 bostadsprojekt innan jurymedlemmarna valde ut fyra nominerade.

– Gemensamt för de fyra projekten är att de är bra bostäder men också tar ett steg till och tillför något till staden utanför bostaden. Genom att även tillföra platser att mötas eller kontakt med gaturummet bidrar de till en socialt hållbar stad, säger juryns ordförande Sanna Hederus.

Att Sveriges bästa bostadsarkitektur eventuellt finns i syd kommenterar Sanna Hederus så här:

– Skåne vill lite mer. Framför allt Malmö stad arbetar strategiskt med sin stads- och parkutveckling och det ger utrymme för att jobba mer experimentellt. Och MKB ligger långt fram i att ta ett utökat ansvar för de områden bolaget har hand om, utöver att bygga och förvalta bostäder, säger hon.

Bostadsprisjuryns samlade intryck från juryarbetet är att svenskt bostadsbyggande håller hög kvalitet men är relativt likriktat. Årets nominerade pekar på att det går att tillföra något mer. De ger exempel på att det går att bygga med hög kvalitet, att skapa de nödvändiga sociala rummen för gemenskap utanför bostaden och att det utvecklas fler boendeformer. 

De nominerade projekten:

Bohus 5, Malmö

Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mats White, Jais arkitekter. Byggherre: MKB Fastighets AB.

Ur juryns motivering: "Ett rött torn har landat i Malmö och stärker platsen och stadsbilden. Bostäder för det lilla hushållet får fina lösningar/detaljer och sociala nav i form av en tvättstuga för hela kvarteret."

Nya Helsingkrona Nation, Lund

Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mattias Hedberg Ek, Fojab. Byggherre: Helsingkrona Nation.

Ur juryns motivering: "Med egen förvaltning har studentnationen satsat extra på gemensamma ytor, materialval och hög kvalitet i utförandet samt utvecklat en ny typ av kompisboende."

Brf. O’hoj, Västra hamnen, Malmö

Ansvarig arkitekt och byggherre: Arkitekt SAR/MSA Cord Siegel och Axel Hauschild, hauschild + siegel

Ur juryns motivering: "I god samklang med omgivningen staplas radhus på varandra. Personliga lösningar och rationell utformning ger bostadsrätter med hög arkitektonisk rumslig kvalitet och gröna lösningar."

Kv Tappen, Annedal, Stockholm

Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Per Johansson, Joliark. Byggherre: Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB.

Ur juryns motivering: "En skulptur för boende, karaktäriserad av bra planlösningar, omsorg om detaljer och precision i utförandet."

Kontaktperson i juryn: Ordförande Sanna Hederus, grundare och ägare av KOD arkitekter, tel 070-345 57 85, mail sanna.hederus@kodarkitekter.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 12 000 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar. Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Prenumerera

Citat

Skåne vill lite mer. Framför allt Malmö stad arbetar strategiskt med sin stads- och parkutveckling och det ger utrymme för att jobba mer experimentellt.
Sanna Hederus