Väg, terminal eller resecentrum – vem vinner Trafikverkets arkitekturpris?

När Trafikverket idag avslöjar de nominerade till sitt arkitekturpris tävlar en motorväg med en hamnterminal och ett resecentrum. Bredden i vad priset belönar är stor – gemensamt är hög kvalitet i utförandet, inklusive detaljerna, och nytänkande kring rörelsemönster. Priset kan gå till Tanumshede, Stockholm eller Ale.

Det känns roligt att lyfta fram de nominerade som verkligen visar hur olika infrastrukturanläggningar kan både bidra och inspirera till samhällsutveckling säger Anna Lindell, juryns ordförande och landskapsarkitekt på Trafikverket.

Trafikverket har delat ut sitt arkitekturpris sedan 2011 för att inspirera och visa på god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. Priset premierar både utformning och hur projektet fungerar – de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion.

De nominerade är:

Värtaterminalen i Stockholm, beställare: Stockholms Hamnar, arkitekt C. F. Møller.

Ur juryns motivering: ”I ett för färjeresenären enkelt ordnat rörelsemönster erbjuds också stadens invånare att hänga med till hamnens dynamik – från kvartersmiljö till hamn uppstår kvaliteter för alla.”

Älvängens station, Ale kommun, beställare: Västtrafik, arkitekt: Frenning & Sjögren Arkitekter.

Ur juryns motivering: ”Vitaliseringen av stationsområdet till en social knutpunkt är ett strategiskt smart grepp som ger stora kvalitetsvinster. Resecentrum, lokalt bibliotek, väntområde, cykelparkering och torg blir konkreta exempel på de möjligheter ett stationsutvecklingsprojekt ger i form av högre tillgänglighet och nytt vardagsliv.”

E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede, beställare: Trafikverket, arkitektteam: Ramböll, Trafikverket, RAK arkitektur, Vitlycke museum och Skanska.

Ur juryns motivering: ”En process som säkerställer gestaltningsfrågor över lång tid, i alla led från planläggning till byggskede, ger resultat i form av ett föredömligt ”väghantverk” där kvalitetsnivån är genomgående hög och helhet och detaljer håller ihop.”

Infrastrukturprojekt kan vara små eller stora projekt men gemensamt för dem är att de oftast sträcker sig över lång tid. En bra process och förmåga att hålla ihop projektet från start till mål är därför viktigt för slutresultatet.

– Många vet att infrastruktur är en del av den offentliga miljön. Och för att det ska bli riktigt god arkitektur behöver man vara på hugget i alla steg, från planering till byggande! säger Anna Lindell.

Vinnaren av Trafikverkets arkitekturpris avslöjas på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala den 28 november på Cirkus i Stockholm. Juryn för Trafikverkets arkitekturpris utses i samråd mellan Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

För frågor kring priset och de nominerade, kontakta Anna Lindell, landskapsarkitekt på Trafikverket, tel: 010-123 65 41 eller mejl: anna.lindell@trafikverket.se            

Taggar:

Om oss

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Media

Media

Citat

Det känns roligt att lyfta fram de nominerade som verkligen visar hur olika infrastrukturanläggningar kan både bidra och inspirera till samhällsutveckling
Anna Lindell, Trafikverket