Vägval i vårbudgeten – satsa smart på skola, klimat och trygga städer

Med högre överskott i de offentliga finanserna vill Sveriges Arkitekter se fler offensiva satsningar för att bygga ett ännu bättre samhälle. Skola, klimat och trygga miljöer är tre områden i vårbudgeten där relativt små medel kan göra stor skillnad. Sveriges Arkitekter kräver bland annat större resurser till kommunerna för att skapa klimatsmartare och tryggare städer med arkitekturen som verktyg.

– Vi måste klara av det höga tempot i byggandet samtidigt som vi skapar väl gestaltade och trygga livsmiljöer som håller på sikt. Vårbudgeten borde ha löst den situationen genom att minska den skriande bristen på arkitekter, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Regeringen vill skapa en bra skola som ger alla Sveriges barn samma goda start i livet. Den ska ge bättre kunskapsresultat och fungera brottsförebyggande. Då behövs flera åtgärder – en viktig är bra utformning av skolbyggnader och skolgårdar. Med bättre omsorg om lärmiljöerna minskar risken för utsatthet och ökar möjligheterna till koncentrerat lärande. Rejäla skolgårdar förbättrar också folkhälsan.

Sveriges Arkitekter kräver därför att en del av satsningen på skolan ska öronmärkas för lärmiljöer.

Satsningen på klimatet är nödvändig för vår planets överlevnad. Även här gäller att vi tar många små kliv – gärna också pedaltramp. Att bygga ut cykelinfrastrukturen runt om i Sverige är välkommet men kräver ökade resurser till de kommunala förvaltningar som berörs. Kommunarkitekterna är redan idag satta under stark press genom den höga takten i bostadsbyggandet och arkitektbristen. En undersökning som Sveriges Arkitekter låtit göra visar att 17 av landets kommuner inte har arkitektutbildad personal eller konsult och att 40 procent av planavdelningarna inte har arkitekter anställda.

Att bo och vistas i en trygg miljö borde vara en självklarhet. Att förhindra våld och terror är självklart mycket komplext och en fråga som kräver insatser från de flesta delar av samhället. Stadsplanering som behåller vårt samhälle öppet samtidigt som vi bygger in ökad säkerhet i offentlig miljö är en av flera pusselbitar. Därför måste tjänstemän inom stadsutvecklingen i kommuner, län och stat få ordentliga resurser för att jobba med och höja kunskapen inom detta fält.

Sveriges Arkitekter kräver ett rejält kompetenslyft för att skapa bättre förutsättningar för stadsutveckling: fler utbildningsplatser till arkitektutbildningarna och ökade satsningar på offentligt anställda inom stadsutveckling.

– Vi hade velat att vårbudgeten innehöll mer kraftfull politik i fråga om arkitektur och byggande. Men vi ser fram emot ett konkret förslag till ny arkitekturpolitik i den kommande höstbudgeten, säger Tobias Olsson.

För mer information, kontakta pressansvariga Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33, mail elisabet.naslund@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studentmedlemmar. Ett viktigt mål är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi måste klara av det höga tempot i byggandet samtidigt som vi bygger väl gestaltade och trygga livsmiljöer. Vårbudgeten måste ge större utrymme för att minska den skriande bristen på arkitekter
Tobias Olsson