Behövs särskild skolbuss?

Behövs särskild skolbuss? Ska skolbarnen ha en egen buss - eller kan den ordinarie kollektivtrafiken samordnas med skolskjutsen? När skolorna nu startar prövas båda varianterna runt om i landet. På kollektivtrafikens stora branschmässa Persontrafik 2004 den 16-18 september i Göteborg ska erfarenheter och tankar kring frågan diskuteras av branschens företrädare. Omkring 400 000 barn och ungdomar reser dagligen med skolskjuts i buss, taxi eller andra färdmedel. Att antalet skolresor successivt ökat med åren beror bl a på barnkullarnas storlek, nedlagda skolor, möjligheten att välja skolor i andra kommuner än den egna och ändrade familjemönster med t ex delad vårdnad och växelvis boende för skolbarnen. Många barn och ungdomar reser också i större utsträckning till aktiviteter, fritidsgårdar och nöjesevenemang i anslutning till eller direkt efter skolan. I många kommuner har man valt att handla upp speciella skolbussturer. I andra erbjuder man skoleleverna kort så att de kan nyttja den ordinarie kollektivtrafikens utbud. I Helsingborgs kommun har man valt att integrera skoltrafiken med den ordinarie linjetrafiken. Erfarenheterna av detta kommer bland annat presenteras på Persontrafik 2004. Ökad samverkan med barnens säkerhet och trygghet i fokus -Vi ser positivt på ökad samverkan mellan trafikhuvudmän och kommuner när det gäller upphandling, uppföljning, planering och utförande av skolskjutstransporter. Eftersom en samordning mellan olika transporter är bra ur såväl samhällsekonomiskt perspektiv som ur miljöperspektiv är det bra att frågan ständigt diskuteras, självklart med barnens säkerhet och trygghet som ledstjärna för verksamheten, säger Åsa Zetterberg, handläggare på Svenska Kommunförbundet. -Med de höga krav som idag finns på bussar i den ordinarie linjetrafiken, bl a vad gäller säkerhet och tillgänglighet, anser jag att det går bra att låta skolbarnen resa med de ordinarie linjebussarna. Sedan får man naturligtvis göra en bedömning kring trygghet och behov av tillsyn när det handlar om små barn. För de äldre barnen kan det vara en fördel att resa med andra än bara skolkamrater. T ex lär sig barnen tidigt att resa kollektivt och blir inte beroende av att skjutsas av föräldrar, en del stökiga elever får inte möjlighet att sätta sin prägel på miljön i en buss med flera vuxna och turer som kanske annars haft låg beläggning nyttjas effektivare, säger Henrik von Porat, vd för Arriva, en av de bussoperatörer som kör åt Helsingborgs kommun. Persontrafik 2004 pågår den 16-18 september på Svenska Mässan i Göteborg och är ett samarrangemang mellan Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) och Svenska Mässan. Under tre intensiva dagar på Svenska Mässan i Göteborg pågår seminarier och workshops parallellt med den stora utställningen. Lördagen den 18 september är mässan även öppen för allmänheten. Senaste nytt om Persontrafik 2004 hittar du på www.persontrafik.info - för mer information, kontakta Anna Grönlund, informationsansvarig Bussbranschens Riksförbund 08-442 72 72, 070-648 24 00 Anita Stenhardt, informationschef Svenska Lokaltrafikföreningen, 08-788 08 69, 070-588 08 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT21800/wkr0010.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar