Bussbranschen rasar mot Vägverkets utspel - men välkomnar krav på bälten

Bussbranschen rasar mot Vägverkets utspel - men välkomnar krav på bälten 2003-02-05 Allt fler av våra svenska bussar utrustas med bälten för passagerarna. -Inom branschen arbetar vi medvetet för denna utveckling. Att våra resenärer och alla som köper busstrafik ställer krav på bälten i bussar är ur vår synvinkel enbart positivt. Innan det ingår som standard i bussarna kommer detta dock innebära en högre kostnad, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör på BR, Bussbranschens Riksförbund i en kommentar till debatten om bussar, bälten och trafiksäkerhet. BR har exempel på kommuner som först begärt bälten och alkolås i de bussar man vill ska köra kommunens trafik för att sedan, när man sett priset för dessa säkerhetsförbättringar, sagt att de vill man inte betala för. Hel bransch upprörd -Att då som Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö gå ut i media och uppmana våra resenärer att bojkotta bussar utan bälten tycker vi är att slå mot fel part. Detta har fått medlemmar i vårt förbund över hela landet att rasa mot Skogös uttalande som görs direkt efter våra gemensamma överläggningar om ökad trafiksäkerhet, säger Jan-Erik Kjellberg. Att uppmana kollektivtrafikens resenärer att bojkotta bussen och välja andra färdmedel, som bilen, är att direkt uppmana till att välja ett mindre trafiksäkert transportmedel. -Detta agerande går stick i stäv mot de transportpolitiska målen för bl a ökad trafiksäkerhet som Vägverket i egenskap av myndighet med sektorsansvar för kollektivtrafik på väg ska arbeta efter, menar Jan-Erik Kjellberg. Bussbranschen drivande bakom nytt EU-direktiv om bälten Från bussbranschens sida har man också varit med om att driva på EU- direktivet som fr o m år 2004 föreskriver bälten i alla nya bussar, förutom de som ska gå i tätortstrafik. -Våra medlemsföretag lämnar mer än gärna offerter på trafikuppdrag där bussarna har bälten. Och då ser vi helst en utveckling mot trepunktsbälten, som är säkrast och enklast att använda för våra resenärer, säger Claes Olofson, förbundsordförande i BR. Läs mer i rapporten Fakta och statistik om trafiksäkerhet i busstrafiken på http://www.bussbranschen.se/trafiks02.pdf För mer information, ring BRs förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg på 08-462 06 50 alt 070-359 05 26 eller BRs förbundsordförande Claes Olofson på 031-13 98 90 alt 070-541 59 07 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med 26 000 anställda och 11 000 bussar är vi till sammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på Internet, www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01250/wkr0002.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar