Bussbranschen samordnar körningar över Internet

Bussbranschen samordnar körningar över Internet Genom medlemskap i den nya Internet-baserade tjänsten ByBus på www.bybus.org kan landets bussföretagare enkelt samordna busstransporter över hela landet. En beställd bussresa med ett företag till en svensk ort får nya passagerare för returresan genom att bussbolagen kan dokumentera och samordna sina körningar i ByBus. Vinsten blir bättre nyttjade fordon och färre tomma bussar som körs på våra svenska vägar. Det sistnämnda argumentet har bland annat Vägverket nappat på, varför man tillsammans med Bussbranschens Riksförbund ingått i ByBus referensgrupp. Bakom ByBus står ett gäng entreprenörer inom resenäringen som sett en möjlighet att koppla ihop Internets lättillgänglighet och snabba hanteringstider med bussbolagens krav på uppdaterad och omedelbar information om fordon och kapacitet. -Jag har själv arbetat inom bussbranschen tidigare, och vet att just returkörningar kan vara svåra att samordna med kollegorna i branschen då man saknar tid och möjlighet att matcha olika beställningar, säger projektledare Torbjörn Rinzén. Under utvecklingsarbetet har flera av branschens företag testat och lämnat synpunkter på tjänsten. Det borgar för att den produkt som nu läggs ut på Internet motsvarar bussbolagets krav. Den tekniska konstruktionen av tjänsten står företaget Mind TT för. -Vi har medvetet valt att sätta ett så lågt pris som möjligt för medlemskap och nyttjande av tjänsten. Målsättningen är att få majoriteten av landets bussägare att ansluta sig till systemet - då får vi snurr på verksamheten och når våra gemensamma mål: Bättre samarbete i branschen, färre tomma fordon på våra vägar och en möjlighet för oss som utvecklat tjänsten att gå vidare och lägga till nya funktioner, säger Torbjörn Rinzén. Systemet ger bussägarna möjlighet att lägga mer tid på egna kundkontakter istället för branschkontakter för att köpa och sälja fordonskapacitet. Demoversion på hemsidan På www.bybus.org kan intresserade själva studera systemet med hjälp av en demoversion. Förhoppningen är att nyttan med ByBus nu ska sprida sig bland landets bussägare. -Jag och fler med mig kommer att under våren resa runt i landet för att personligen demonstrera tjänsten för landets bussägare, säger Torbjörn Rinzén. Självklart betyder samarbetet med Vägverket och Bussbranschens Riksförbund mycket för oss. Genom att dessa betydelsefulla aktörer redan från start har medverkat i projektet har vi fått många värdefulla synpunkter och kontakter. För ytterligare information: Kontakta Torbjörn Rinzén på telefon telefon 070-6995454 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för den yrkesmässiga busstrafiken i Sverige. Vi företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Våra drygt 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik i och utanför landets gränser. Med 11 000 bussar och 26 000 anställda är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar