Bussen bär kultursverige

Bussen bär kultursverige 2003-03-20 Att vilja gå på teater eller besöka olika konsert- och sport-evenemang är det vanligaste skälet till att svenska folket åker turistbuss. För många boende utanför landets storstäder ger bussen den enda möjligheten att ta del av det kultur- och nöjesutbud som erbjuds i hela vårt land, framförallt i våra storstäder. På uppdrag av nätverket Buss & Samhälle och Bussbranschens Riksförbund, BR, har SIFO intervjuat 1 000 svenskar om deras inställning och relation till bussen och kollektivtrafiken. Undersökningen har genomförts i liknande former åren 1995, 1997 och 2000. Nytt för i år är att man i undersökningen lagt till frågor kring expressbussar och resor med turist- och beställningstrafik med buss. Detta är sektorer inom svensk bussbransch där det idag finns mycket knapp offentlig statistik. -Vi vill rikta ansvariga myndigheters uppmärksamhet på det faktum att det idag saknas relevant statistik för bussturismens betydelse för svenskt kultur- och nöjesliv samt de ekonomiskt positiva effekterna av bussturismen till våra storstäder, sa Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör på Bussbranschens Riksförbund, BR, i samband med att undersökningen presenterades på mässan TUR 2003 i Göteborg. Miljövänlig kollektivtrafik I undersökningen uppger en tredjedel av de intervjuade svenskarna att de under det senaste året rest med abonnerad buss eller turistbuss. Turist- och beställningstrafiken med buss är en del av den totala kollektivtrafiken, och att svenskarna gillar sin kollektivtrafik verkar klart om man tittar på SIFOs undersökning. 7 av 10 uppger att de tycker samhället bör prioritera kollektivtrafiken framför biltrafiken. Som främsta skäl anger majoriteten miljövänlighet (64%) Tillgänglighet, smidighet och säkerhet är andra skäl som de intervjuade rankat högt. -Bussen kan köra överallt i landet bara det finns en väg. Bussen utgör stommen i kollektivtrafiken. Hela 75 procent av svensk kollektivtrafik är buss. Exkluderar man Stockholms län ur statistiken utgör bussen faktiskt 90 procent av svensk kollektivtrafik. Därför är det naturligtvis glädjande att de som intervjuats i SIFOs undersökning är så positiva till buss- och kollektivtrafiken i vårt land, säger Jan- Erik Kjellberg. I denna IT-relaterade tid kan det vara värt att notera att drygt 60 procent av de tillfrågade i undersökningen fortfarande hittar information om sin resa i traditionella, tryckta tidtabeller. Information på Internet kommer dock som stark tvåa - hela 38 procent av de tillfrågade i undersökningen fick information om sin resa den vägen. Läs hela undersökningen på http://www.bussbranschen.se/sifo03.pdf För mer information, ring BRs förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg på 08-462 06 50 alt 070-359 05 26 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 500 med lemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med 26 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på Internet, www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar