Färre bussar underkänns i brandskyddskontroller

Report this content

Färre bussar underkänns i brandskydds-kontroller Andelen bussar som fått anmärkning i Bilprovningens brandskyddskontroll har nära nog halverats från december 2001 till november 2002. Den obligatoriska brandskyddskontrollen av bussar har genomförts av Bilprovningen sedan 1 december 2001. -Vi i branschen noterar med tillfredsställelse att vårt arbete med förebyggande trafiksäkerhetsarbete nu börjar ge resultat. Den obligatoriska brandskyddskontrollen av bussar som vi i branschen tagit initiativ till tillsammans med Svensk Bilprovning och försäkringsbranschen är en viktig del i detta arbete. Trenden visar att vi är på rätt väg, även om vi självklart inte är nöjda med att bussarna fortfarande får anmärkningar i kontrollbesiktningen, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör på Bussbranschens Riksförbund, BR. Den statistik som Svensk Bilprovning publicerade i slutet av förra året över utfallet av kontrollbesiktning av bussar inklusive den nya obligatoriska brandskyddskontrollen visar bl a att anmärkningar på bränslesystemet gått ner från 10 procent i december 2001 till under 5 procent i november 2002. -På Bilprovningen noterar vi att landets bussägare är mycket engagerade. Trenden med allt färre anmärkningar vid den obligatoriska brandskyddskontrollen visar att vårt gemensamma arbete börjar ge resultat. Vi har också bildat en arbetsgrupp för att tillsammans arbeta än mer intensivt med de här frågorna. I den gruppen upplever jag att det finns en enorm vilja att göra allt för att få ner andelen anmärkningar till noll, säger Ensio Andersson, ansvarig för kontrollbesiktningen på Svensk Bilprovning. Bussen trafiksäkraste fordonet på våra vägar Att resa med buss är det säkraste sättet att färdas på våra svenska vägar. Det visar all tillgänglig statistik från såväl Vägverket som siffror som Bussbranschens Riksförbund själva tagit fram i rapporten "Fakta och statistik om trafiksäkerhet i busstrafiken", och som publicerades i juni 2002. -Bussen är enligt alla kända fakta det trafiksäkraste fordonet på våra vägar - och vi i branschen delar en gemensam vision om att den så ska förbli, säger Jan-Erik Kjellberg. Läs rapporten Fakta och statistik om trafiksäkerhet i busstrafiken på http://www.bussbranschen.se/trafiks02.pdf För mer information, ring BRs förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg på 08-462 06 50 alt 070-359 05 26 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 500 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med 26 000 anställda och 11 000 bussar är vi till sammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på Internet, www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument & länkar