Kollektivtrafikens resenärer beredda betala mer

Report this content

Kollektivtrafikens resenärer beredda betala mer En färsk SIFO-undersökning visar att en majoritet av de tillfrågade kan tänka sig att betala mer för biljetten inom kollektivtrafiken om det innebär att miljön blir bättre, tillgängligheten ökar eller att hela resan fungerar smidigare. -Det är tvärtemot en allmänt utbredd uppfattning att kollektiva resor bara lockar om de är mycket billigare än samma resa med egen bil. Gynnsammare villkor för kollektivtrafiken innebär att den kan locka fler resenärer, något hela samhället vinner på. Nu måste branschen ges möjlighet att utveckla kollektivtrafiken enligt resenärernas önskemål, menar Lars Sandberg, projektledare för nätverket Buss & Samhälle. SIFO-undersökningen visar att 26 procent av de tillfrågade väljer att åka kollektivt till och från arbete eller skola. Det ska jämföras med att 58 procent idag väljer att ta bilen. Bland dem som väljer att resa kollektivt anges skäl som att man slipper leta parkeringsplatser, kan ägna sig åt annat under restiden, att man vinner tid i rusningstrafik och att jag som kollektivresenär bidrar till minskad trafik och bättre miljö. Undersökning baseras på telefonintervjuer med 1 000 personer ur den svenska allmänheten och 50 riksdagsledamöter och har genomförts under oktober i år. Fler positiva till bussen -Undersökningen visar att svenskarnas attityd till kollektivtrafik i allmänhet och bussåkande i synnerhet har blivit märkbart positivare sedan 1995 när vi gjorde den första undersökningen om bussen i samhället, berättar Lars Sandberg. I år svarade nio av tio att de tycker mycket bra eller ganska bra om att åka buss. 1995 var de siffran 86 procent. Viktigaste enskilda faktor för att resenärer ska välja att ta bussen är tillgängligheten. Det får inte vara för långt till hållplatsen helt enkelt. Priset är inte alls lika avgörande. I Sverige görs i dag åtta av tio kollektivtrafikresor med buss - räknar man bort Stockholms län ur statistiken blir siffran nio av tio. Svensk kollektivtrafik är till stor del busstrafik. Politiska beslut om kollektivtrafik följer inte opinionen Såväl allmänhet som riksdagsledamöter vill prioritera kollektivtrafiken framför biltrafiken. På frågan "Vill du helst prioritera kollektivtrafiken eller biltrafiken?" svarade hela 66 procent av riksdagsledamöterna och 65 procent av allmänheten att de vill prioritera kollektivtrafiken. -Tyvärr finns det en skillnad mellan å ena sidan den starka folkliga opinionen och det starka politiska stödet i riksdagen och å andra sidan de politiska beslut som fattats ute i verksamheten. I Region Skåne till exempel, vill den styrande fyrklövern (m-fp-kd-c) minska bidraget till kollektivtrafiken med 25 miljoner kronor per år under en treårsperiod. Där går man emot regeringens beslut om att sänka momsen på kollektivtrafik för att kompensera kollektivtrafikföretagen för de höjda skatter och kostnader som drabbat den. Istället stoppar regionen pengarna i egen ficka. Här går de politiska besluten stick i stäv med den åsikt som allmänheten och intervjuade riksdagsledamöter ger uttryck för - att stärka kollektivtrafikens roll i samhället, säger Lars Sandberg. Lagom till SIFOs nya siffror kring svenskarna och deras bussresande relanserar Buss och Samhälle sin hemsida på Internet. På adressen www.busstorget.com finns nu hela rapporten att läsa samt en mängd andra fakta, adresser och länkar till den svenska bussbranschen. Här finns såväl faktaunderlag om svensk bussbransch som praktiska uppgifter om de olika länsbolagens turlistor, expressbusstrafiken samt teater- och evenemangsresor med buss. För ytterligare information: Kontakta Lars Sandberg, 08 - 462 06 33, 070 - 648 24 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00860/bit0002.PDF

Dokument & länkar