Lyckad kampanj gav nya bussförare i Stockholm

Lyckad kampanj gav nya bussförare i Stockholm Bussbranschens rekryteringskampanj som genomfördes under november har hittills resulterat i 175 nya förare för Busslink, Linjebuss och Swebus. - Ett mycket bra resultat, kommenterar Peter Rosén på KOLLEGA, Kollektivtrafikens utbildningsorganisation, som samordnat kampanjen. De 175 förare som anmälde sitt intresse i samband med bussbranschens rekryteringskampanj har redan busskörkort, vilket gjort att de relativt omgående har kunnat påbörja sina anställningar. - Vi är glada över det positiva gensvar som kampanjen gav och vi vill också passa på att verkligen tacka alla som bidragit till att genomföra den, från Storstockholms lokaltrafik (SL) och Vägverket till Arbetsförmedlingen Expo. Media har också i flera positiva reportage och inslag berättat om kampanjen, vilket är glädjande. Tack vare vår kampanj är bussförarbristen i Stockholm för tillfället inte så akut som den varit under de två senaste åren. Bussbolagen i länet behöver nu inte ställa in turer p g a av personalbrist, säger Peter Rosén. Inför sommaren behövs dock ytterligare cirka 500 extraförare och vikarier. Det finns alltså goda möjligheter att få ett vikariat som bussförare i sommar, speciellt för personer som redan har busskörkort. Personer som är intresserade, men som inte har busskörkort, kan bussföretagen vägleda i hur de kan skaffa sig rätt behörighet. För mer information om detta bör intresserade vända sig direkt till Busslink (08-519 020 00), Linjebuss (08-519 029 67, 08-583 575 31) och Swebus (08-546 300 00). Tre steg Rekryteringskampanjen, som pågick under november 2000, bestod av tre olika aktiviteter: * Utskick till de 30 000 personer i Stockholms län med bussbehörighet med erbjudande om extrajobb. * Annonser i tidningen Metro, på pendeltågsstationer och på Roslagsbanans hållplatser samt pressmeddelanden. * En gemensam rekryteringsdag på Arbetsförmedlingen Expo i Stockholm. Till rekryteringsdagen kom drygt 550 personer och totalt hörde ungefär 1 000 personer av sig till busstrafikföretagen i samband med kampanjen. - Branschens rekryteringskampanj visar att det finns ett stort intresse för bussföraryrket bland människor i länet. Många som hörde av sig i samband med kampanjen sa sig attraherade av yrkets serviceprofil och ansvar, berättar Peter Rosén. För mer information: Sten-Åke Börjeskog, Personaldirektör, Busslink, telefon 08-51 90 20 20 Conny Malmström, Driftchef, Linjebuss, telefon 08-629 50 11 Ulf Ravander, Depåchef, telefon 08-742 80 85 Peter Rosén, KOLLEGA - Kollektivtrafikens utbildningsorganisation, telefon 08-642 643 1 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar