Ny kommitté vill värna servicen på landets järnvägsstationer

Ny kommitté vill värna servicen på landets järnvägsstationer 2003-04-29 På landets järnvägsstationer möts idag resenärer som kommer med såväl tåg som buss. På stationen ska man snabbt kunna orientera sig om hur man tar sig vidare med olika färdmedel, var man köper biljetter och när kiosken är öppen. Snabb och lättillgänglig service är viktigt. -Vi har med oro sett hur diskussionerna kring framtiden för landets järnvägsstationer förts i och med omstruktureringen av tågtrafiken. Vi menar att järnvägsstationerna är viktiga servicepunkter för alla typer av kollektivtrafik. Därför vill vi vara med och påverka stationernas framtid, säger Anders Hansson, vd för Samtrafiken i Sverige AB som ingår i den nya Stationskommittén. Landets alla järnvägsstationer är viktiga servicepunkter för många av Sveriges resenärer. Idag är stationerna ofta en knutpunkt för såväl tåg- som busstrafik. Här möts fjärrtåg och lokaltåg, expressbussar och lokalbussar. Men stationernas viktiga roll i den pågående avregleringen inom kollektivtrafiken har inte belysts tillräckligt, något som bl a kritiserats i den statliga Järnvägsutredningen. -Genom att bilda en särskild kommitté för dessa frågor vill vi samla alla aktörer inom kollektivtrafiken och skapa ett forum för samarbete och utveckling kring våra viktiga service- och knutpunkter - järnvägsstationerna, säger Jan-Erik Kjellberg förbundsdirektör Bussbranschens Riksförbund, en av initiativtagarna till den nya Stationskommittén. För resenärens bästa I Stationskommittén ingår idag Samtrafiken i Sverige AB, Tågoperatörerna, Bussbranschens Riksförbund (BR) och Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF). Kommitténs målsättning är att tillsammans utveckla samarbetsformerna mellan tåg- och bussoperatörer samt alla länstrafikföretag i landet. Vidare vill stationskommittén etablera ett utvecklat samarbete med Jernhusen, som är fastighetsförvaltare av flertalet järnvägsstationer. Man vill också ytterligare utveckla samarbetet med Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och kommunerna i dessa frågor. Därför har man som ett första steg anställt Kurt Hultgren (tidigare SJ AB) samt Pär-Ola Åkerlund (tidigare Jernhusen AB) för att driva frågorna om stationernas utformning och innehåll med resenärernas bästa för ögonen. Dessa båda kommer bedriva sitt arbete från Samtrafikens kansli. Kommitténs arbete kopplas därmed till det arbete kring tidtabells-, biljett och planeringssamarbete mellan kollektivtrafikföretagen i Sverige som redan idag bedrivs av Samtrafiken. I detta arbete ingår även tjänsten Tågplus. För mer information ring, Samtrafikens vd Anders Hansson på 08/070-762 39 14 BRs förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg på 08-462 06 50 alt 070-359 05 26 SLTFs vd Märta-Lena Schwaiger på tel 08-788 08 70 alt 070-528 08 70 SJ AB, Christer Jernberg, chef Produktledning på tel 08-762 40 30 alt 070-680 40 00 eller Branschföreningen Tågoperatörernas vd Peder Wadman på tel 08-762 67 11 alt 070-602 14 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01160/wkr0002.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar