Ny överenskommelse om utveckling av långväga buss ger resenären ökad service

Ny överenskommelse om utveckling av långväga buss ger resenären ökad service En överenskommelse om den långväga busstrafiken i Sverige kommer nu på fredag skrivas under av direktör Lars Bergfalk, Vägverket, och Dag Fagring, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR. - Syftet med vår överenskommelse är att ge Sveriges resenärer ännu bättre långväga busstrafik. Vi vill göra bussen till ett attraktivt alternativ till bilen när svenskarna ska resa långt, säger Dag Fagring. På mässan Buss2000 som öppnas i Malmö nu på fredag den 30 juni skrivs den nya överenskommelsen officiellt under, i närvaro av flera hundra representanter för den svenska bussbranschen. - Från Vägverkets sida är vi nöjda med att branschen på frivillig basis tar sitt ansvar för den långväga busstrafiken, inte minst genom att i samarbete med oss arbeta för en trafiksäker och bättre miljöanpassad långväga busstrafik, säger Lars Bergfalk. Överenskommelsen bygger på den handlingsplan för långväga busstrafik som Vägverket och BR gemensamt arbetat fram. I handlingsplanen pekas ett antal prioriterade insatsområden ut. Att utveckla en trafiksäker och bättre miljöanpassad långväga busstrafik är en punkt i handlingsprogrammet. Därför utvecklar parterna gemensamt ett system för kvalitetssäkring av busstrafiken. Bättre information I handlingsprogrammet lyfts arbetet med att ta fram bättre och mer lättåtkomlig information om tidtabeller och tursträckningar över hela Sverige också fram. - Målet är att resenären ska uppleva det som så enkelt att planera sin bussresa i Sverige att bussen blir ett naturligt val vid långresor. För att uppnå detta arbetar vi bland annat med att ta fram en Expressbussguide på Internet, berättar Dag Fagring och fortsätter: - För resenären är terminaler och bytespunkter också viktiga. Inom ramen för vår överenskommelse kommer vi därför arbeta för att samordna terminaler för den långväga busstrafiken med andra kollektiva trafikslag och övriga färdsätt. Därigenom blir det enklare att byta från en lokal linje till en långväga busslinje. Som stöd i detta arbete kommer vi inom BR och Vägverket i samarbete med Svenska Kommunförbundet och Svenska Lokaltrafikföreningen redovisa ett antal "Goda exempel" från uppskattade terminaler och bytespunkter som idag trafikeras av långväga busstrafik. De blir referensobjekt för andra terminaler i landet. För ytterligare information: Kontakta Dag Fagring på Svenska Bussbranschens Riksförbund, tel 08 - 462 06 50 eller 070-515 76 00 eller Lars Nord vid Vägverkets Avdelning för kollektiv och yrkestrafik, Borlänge, tel 0243-752 68. Läs mer om oss på våra hemsidor på Internet Vägverket: www.vv.se Svenska Bussbranschens Riksförbund: www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese-arrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi tillsammans ryggraden i Sveriges persontransportsystem.www.bussbranschen.se

Dokument & länkar