BI och SEKO har tecknat nytt kollektivavtal

Läs original

BI och SEKO har tecknat nytt kollektivavtal Sveriges Byggindustrier (BI) och Facket för Service och Kommunikation (SEKO) träffade i går eftermiddag överenskommelse om ett nytt Väg & Banavtal. Det nya avtalet löper under perioden 1 april 2003 till 31 mars 2004 och höjer företagens kostnadsnivå med 2,4 %, varav utgående lön utgör 1,9 %. Avtalet innebär i korthet följande: · Avtalet löper under perioden 1 april 2003 - 31 mars 2004 · Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 2,40 kronor per timme, varav hälften utges som en pott för individuell fördelning. · Grundlönen för yrkesarbetare höjs till 106 kronor per timme. · En arbetstidsförkortning införs under avtalsperioden med 8 timmar per år. Väg & Banavtalet omfattar cirka 10 000 väg- och banbyggare. Avtalet bygger på en helhetssyn i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. BI och SEKO vill med avtalet medverka till att företagen utvecklas och effektiviseras mot ökad produktivitet och lönsamhet. En sådan utveckling har både företag och medarbetare nytta av. - Förhandlingarna har genomsyrats av de fyra F:en säger Per Helgesson, förhandlingschef på BI. Det innebär att vi har Förberett förhandlingarna väl, Förståelsen för parternas respektive förutsättningar har varit stor, Förtroendekapitalet har revalverats och sist men inte minst har det funnits Fantasi att hitta gemensamma lösningar. - Jag är tillfredsställd med att vi i god tid innan avtalet löper ut kunnat komma överens om ett nytt avtal säger Karl-Göran Mattsson, biträdande förhandlingschef på SEKO. Vi hade många krav i förhandlingarna och vi är alldeles särskilt nöjda med den arbetstids förkortning som numera ingår i avtalet fortsätter Karl-Göran Mattsson. Eventuella frågor på denna uppgörelse besvaras av Per Helgesson, 08-698 58 37 - mobil 0733-30 70 03 eller Karl-Göran Mattsson, 08-791 41 33 - mobil 070-566 23 29. Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se Internet www.bygg.org Facket för Service och Kommunikation SEKO är ett LO-förbund med cirka 160 000 medlemmar inom nio olika branscher. För ytterligare information se Internet www.seko.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar