Bostadspolitiska propositionen ett steg i rätt riktning

Report this content
Läs original

Bostadspolitiska propositionen ett steg i rätt riktning - Regeringens bostadspolitiska proposition, som presenterades i dag, innehåller flera bra förslag. Men det behövs ytterligare åtgärder för att få igång bostadsbyggandet i tillväxtregionerna. Jag ser förslagen som ett första steg i rätt riktning och ser fram emot fortsättningen, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg i en kommentar till "bostadsproppen". I propositionen föreslår regeringen en ny bostadsförsörjningslag. Förslaget, som varit känt sedan tidigare, tydliggör kommunernas ansvar för att planera bostadsförsörjningen, vilket är positivt. Kommunerna ska inrätta en bostadsförmedling om det behövs och får rätt att ta ut en köavgift. Genom att bidraget till bostadsinvesteringar, som främjar ekologisk utveckling, riktas till större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter tydliggör regeringen inriktningen på bostadspolitiken. Det är bra att regeringen fortsätter arbetet med att följa upp byggkostnaderna. Byggnads ser även positivt på analysen av kommunernas varierande taxor och avgifter, vilka har en lika stor andel av bostadskostnaderna som byggnadsarbetarnas löner. - En annan kostnad som har ökat mycket är markkostnaden. Därför hoppas jag att regeringen tänker på detta när Tullinge flygplats ska säljas ut. Om enda kriteriet är försäljning till högstbjudande finns det risk för att området inte får den blandning av upplåtelseformer som regeringen önskar, konstaterar Ove Bengtsberg. För eventuella frågor, ring Byggnads ordförande: Ove Bengtsberg: 070-590 40 37. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar