Budgetpropositionen - ingen lösning på bostadskrisen

Report this content
Läs original

Budgetpropositionen - ingen lösning på bostadskrisen Regeringen säger att det ska byggas minst 30 000 lägenheter per år, men den gör ingenting för att skapa rimliga förutsättningar för byggsektorn, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier i en kommentar till budgeten. - Det är uppseendeväckande och allvarligt att den utlovade sänkningen av byggmomsen skjuts på en obestämd framtid. Regeringens tvekan leder till att projekt senareläggs, vilket bidrar till att vi hamnar än längre från målet att kraftigt att öka bostadsbyggande, fortsätter Bo Antoni. - Budgeten visar än en gång på behovet av långsiktiga marknadslösningar för byggsektorn. De ideliga regelförändringarna och osäkerheten om vad som kommer att gälla framöver leder till lägre byggande. - Regeringen pekar på behovet av ökad konkurrens i byggsektorn. Visst är en hård konkurrens viktig, men man kan inte blunda för att regeringen själv sitter på de viktigaste lösningarna - nämligen beskattningen, planmonopolet och bruksvärdessystemet - utan att göra någonting, avslutar Bo Antoni. För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36, mobil 0709- 25 58 36 eller Lars Jagrén, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 62, mobil 0708-33 58 68. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00590/wkr0002.pdf

Dokument & länkar