Byggarbetsgivarna kontaktar finansministern om lönebildningen i byggbranschen

Läs original

Byggarbetsgivarna kontaktar finansministern om lönebildningen i byggbranschen Sveriges Byggindustrier begärde idag överläggningar med finansminister Bosse Ringholm om lönebildningen i byggbranschen. Orsaken är de krav på löneökningar utöver gällande kollektivavtal som Byggnadsarbetareförbundet nu driver runt om i landet, bl a med stöd av otillåtna stridsåtgärder. Ett aktuellt exempel är situationen vid Bo01. De krav som framförts ligger långt högre än de ramar som regering och riksbank angivit som förenliga med en sund samhällsekonomisk utveckling. Sveriges Byggindustrier önskar mot den bakgrunden samråda med finansministern om vilka samhällsekonomiska ramar som bör vara vägledande för byggbranschens lönebildning. Brevet till finansministern bifogas. För ytterligare information kontakta Bo Antoni 0709-25 58 36 eller Ulf Perbo 0708-22 58 68. Finansminister Bosse Ringholm Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Lönebildningen i byggbranschen Sveriges Byggindustrier anhåller om ett skyndsamt möte med finansministern angående lönebildningen i byggbranschen. Bakgrunden är de löneökningskrav utöver gällande kollektivavtal som nu förs fram av Byggnadsarbetareförbundet runt om i landet. Styrelsen för Sveriges Byggindustrier har fastlagt en bestämd viljeinriktning att löneutvecklingen i branschen ska följa de riktlinjer regering och riksbank har uttalat vara förenliga med en sund samhällsekonomisk utveckling. Regeringen har i samband med detta i sin senaste finansplan förutsatt en årlig löneökning på 3,5 % inklusive löneglidning. De avtal som tecknats för byggbranschen är i nivå med detta. De löneökningskrav som Byggnadsarbetareförbundet nu driver vid sidan av gällande kollektivavtal innebär löneglidning på mer än tio procent utöver avtalad nivå. Sveriges Byggindustrier önskar samråda med finansministern om den uppkomna situationen och om vilka samhällsekonomiska ramar som bör vara vägledande för byggbranschens lönebildning. Med vänlig hälsning SVERIGES BYGGINDUSTRIER Bo Antoni ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/26/20000926BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/26/20000926BIT00980/bit0002.pdf

Dokument & länkar