Byggbranschen satsar på hållbart byggande

Report this content
Läs original

Byggbranschen satsar på hållbart byggande - Hållbar utveckling och hållbart byggande är en nödvändig och spännande utmaning för hela byggbranschen. Långsiktig lönsamhet uppstår inte enbart genom ekonomisk vinst, utan den skapas även genom att ta ansvar för både personal och miljö, säger Danielle Freilich, miljöansvarig, Sveriges Byggindustrier (BI). Begreppet hållbar utveckling innebär tillväxt som inte sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter. Hållbar utveckling vilar på tre grundpelare: hållbar ekonomisk, hållbar ekologisk samt hållbar social utveckling. Utifrån detta kan det hållbara byggandet definieras som ett resurseffektivt byggande som ger samhället förutsättningar för tillväxt i form av bostäder, lokaler och infrastruktur. - Det bidrar också till god boendemiljö, tillgång till offentlig och privat service samt miljöanpassade och säkra transportsystem, säger Danielle Freilich. Byggföretagen kan medverka i en ekologiskt hållbar utveckling dels genom att effektivisera energianvändning samt andra resurser i befintliga byggnader, dels genom att bygga effektivt och att återanvända material i själva byggprocessen. Dessutom bör byggföretagen attrahera, utveckla och på så sätt behålla sina kompetenta medarbetare. När fel uppstår i byggprocessen är det ofta byggföretagen som får stå till svars. Eftersom byggherren (beställaren) är den part i byggprocessen som har störst möjlighet att påverka, är en ökad samverkan med byggherrar en avgörande fråga. - En större fokus på relationen mellan byggherre och byggföretag skulle ge högre kvalitet på upphandlingskraven avseende hållbar utveckling, anser Danielle Freilich. Men det är också viktigt att säkerställa att upphandlingskraven följs i verkligheten. Det avgörande är livstidsfunktionen snarare än produktupphandlingen. Sveriges Byggindustriers arbete med hållbarhetsfrågor syftar framför allt till att ta fram verktyg och hjälpmedel som stöd för byggföretagens arbete. Mer konkret föreslås fyra arbetsområden för arbetet: · Kund - beställare-relationer i ett hållbarhetsperspektiv · Stöd till gymnasiets byggprogram, högskolor, byggföretag med flera · Byggföretagens uppföljning av hållbarhetsarbete genom bland annat Byggsektorns miljöprogram med åtaganden vad gäller energi-, resurshushållnings- och kemikaliefrågorna · Utveckling av verktyg för miljövärdering av byggvaror För kompletterande information ring Danielle Freilich, 08-698 58 29, 0708-69 85 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020826BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020826BIT00670/wkr0002.pdf

Dokument & länkar