Byggbranschen vill locka ungdomar

Läs original

Byggbranschen vill locka ungdomar Byggbranschen behöver nya medarbetare. Därför gör flera stora aktörer nu en kraftfull gemensam rekryteringssatsning som ska väcka nyfikenhet och intresse hos unga människor. En viktig del i kampanjen är två fräscha rekryteringstidningar, Byggare.com och Moment, som vänder sig till grundskole- och gymnasieelever. Byggare.com sänds i dagarna ut per post till landets alla killar och tjejer i årskurs nio. Behovet av att rekrytera nya medarbetare till byggbranschen är större än någonsin. Skälet är att många yrkesarbetare och ingenjörer ska gå i pension under de närmaste åren. Under kommande decennium behöver branschen cirka 70 000 nya yrkesarbetare, 13 000 högskoleingenjörer och 4 000 civilingenjörer. Ungefär samtidigt med 40-talisternas pensionsavgångar kommer en stor puckel av ungdomar. Det är bland dessa som byggnäringen nu vill skapa intresse för byggutbildningarna - i tuff konkurrens med många andra branscher. Sveriges Byggindustrier (BI) har aktivt samverkat med Svensk Teknik och Design (STD), och Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR), för att få fram rekryteringstidningar som vi gemensamt står bakom, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning och högskolekontakter på BI. Därigenom lyfter vi på ett tydligare sätt fram de eftergymnasiala utbildningarna. Tidningen Byggare.com vänder sig till årskurs nio i grundskolan för att skapa intresse för byggprogrammet på gymnasiet, men även för eftergymnasiala utbildningar. Tidningen Moment vill slå ett slag för olika slags utbildningsmöjligheter inom byggsektorn som erbjuds på de flesta av landets högskolor och tekniska högskolor. Medan Byggare.com sänds hem till ungdomarnas brevlådor, kommer Moment att distribueras på andra sätt, bland annat via studentmässor och i samverkan med högskolornas studentföreningar. I år har vi tagit en hel del nya grepp i våra tidningar, säger Lars Tullstedt. Formgivningen är radikalt förändrad jämfört med tidigare år, texterna kortare och det finns fler bilder på "coola byggnader". Förutom tidningsproduktionen pågår en rad andra rekryteringsaktiviteter. På webbplatsen www.byggare.com samlas "allt om byggutbildning". Det är lätt att hitta information om de olika yrken som branschen erbjuder och hur man hittar till yrkena via andra utbildningar. Under hösten och våren deltar Sveriges Byggindustrier tillsammans med gymnasie- respektive högskolor och unga branschföreträdare på de olika mässor som arrangeras över hela landet. En utökad samverkan med högskolorna för att stötta deras ansträngningar för en ökad rekrytering planeras också. Genom vandringsutställningen "Framtidståget" får ungdomarna en inblick i vilka sorts arbeten som döljer sig bortom gymnasie- och högskoleutbildningarna. Att ungdomar skaffar sig en målbild inför sitt val av utbildning kan förhoppningsvis bidra till att de väljer utbildningar som mer motsvarar arbetsmarkandens behov, säger Lars Tullstedt. Studie- och yrkesvägledarna inom grundskola och gymnasium är en av de viktigaste informationskällorna när det gäller yrken och utbildningar. Tillsammans med STD och SVR kommer Sveriges Byggindustrier att ta fram ytterligare material som kan bidra till en god information om byggbranschens alla möjligheter. Tillsammans med VVS-tekniska föreningen, STD m.fl. startas under hösten 2003 tävlingen "Future City". Med hjälp av det populära dataprogrammet Simcity kommer ungdomar i grundskolan att kunna tävla om att utforma en stad med all dess nödvändiga infrastruktur. Förutom själva utformningen i datorn kommer en fysisk modell av en vald del av staden att byggas av eleverna. En uppsats med temat "Hur kan lokala energisystem hjälpa till att skapa en hållbar utveckling?" kommer också att ingå i själva tävlandet. Vi hoppas också att våra bygg- och konsultföretag själva vill dra ett strå till stacken för en bättre rekrytering, för det är inte självklart att dagens ungdomar väljer byggbranschen. Även de kan hjälpa till genom att exempelvis öppna för studiebesök, erbjuda praktikplatser och delta i skolaktiviteter, avslutar Lars Tullstedt. Tidningarna Byggare.com och Moment finns i pdf-format på www.byggare.com <http://www.byggare.com> För kompletterande information ring Lars Tullstedt, 0733- 90 09 77. Lise Langseth, 070-345 69 07, chef STD Katarina Schön, informationsansvarig SVR, 08-24 54 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar