"Byggnads agerar ansvarslöst på Bo 01"

Report this content
Läs original

"Byggnads agerar ansvarslöst på Bo 01" Vilda strejker och maskningsaktioner pågår sedan några dagar på Bo 01- området i Malmö - trots att byggnadsarbetarna erbjudits 15-procentiga lönelyft. Den arbetssociala situationen har försämrats till den grad att flera inblandade blivit sjukskrivna och att huvudskyddsombudet på tisdagen stängde en arbetsplats enligt arbetsmiljölagen. . - Det är upprörande att Byggnads ledning hittills inte tagit avstånd från de olagliga stridsåtgärderna, och att man inte vill försöka hitta en lösning trots att man erbjudits löneökningar skyhögt över vad andra grupper får och långt över de samhällsekonomiska ramar som bl a regeringen och LO-ekonomerna angett. Att hela bomässan hotas och att den psykosociala situationen på arbetsplatserna försämrats verkar inte nämnvärt bekymra Byggnads, säger Sveriges Byggindustriers VD Bo Antoni. - Utvecklingen på Bo 01-området visar också tydligt att lönesystemen i byggbranschen måste moderniseras. Det är orimligt med nuvarande system som medför tiotusentals inflationsdrivande lokala förhandlingar varje år. Spridningseffekterna hotar stabiliteten i den svenska ekonomin, ökar risken för inflation och räntehöjningar. - Den reallönesänkning som blir följden om Byggnads agerande höjer inflationstakten drabbar oss alla. De jobb som slås ut om Byggnads agerande tvingar fram en räntehöjning drabbar först och främst andra avtalsområden, där fack och löntagare tagit sitt ansvar med måttfulla löneökningar. Den bostadsproduktion som stoppas om Byggnads agerande driver upp lönekostnaderna och bostadspriserna drabbar alla som behöver en ny bostad, unga såväl som gamla. - Det är hög tid att Byggnads inser konsekvenserna av sitt agerande och att de börjar ta sitt ansvar för lönebildningen, slutar Bo Antoni. (För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0709-25 58 36) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01490/bit0002.pdf

Dokument & länkar