Dags att gå från politik till byggande

Läs original

Dags att gå från politik till byggande - Nu är valet avgjort och det är dags att gå från ord till handling; från politik till byggande, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier (BI) i en kommentar till valet. - Sverige behöver både ett högre bostadsbyggande och högre investeringar i infrastruktur, konstaterar Bo Antoni. De totala svenska bygginvesteringarna är bland de lägsta i Europa. De viktigaste åtgärderna för att få fart på bostadsbyggandet är: · Sänk bygg och boendeskatterna till åtminstone samma nivå som genomsnittligt i samhället. Idag är bygg- och bosektorn överbeskattad. · Tillåt fri hyressättning i nyproducerade lägenheter · Förenkla och effektivisera plan- och byggprocessen. · Öka tillgången på mark för bostadsändamål i kommunerna. Under valrörelsen har flertalet partier talat om vikten av ett ökat bostadsbyggande. Detta är positivt, men de konkreta åtgärderna återstår att genomföra. Det brådskar, eftersom den tilltagande bostadsbristen redan hotar framtida tillväxt och välstånd. - Också tillgången till effektiva och säkra vägar och järnvägar är avgörande för tillväxten. Det är därför viktigt att de påbörjade och planerade investeringarna inte skjuts upp, avslutar Bo Antoni. För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36, mobil 0709- 25 58 36 eller Lars Jagrén, chefsekonom Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 62, mobil 0708-33 58 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar