"Förlegat kollektivavtal från 30-talet måste reformeras"

Läs original

"Förlegat kollektivavtal från 30-talet måste reformeras" Om knappt en vecka inleds avtalsrörelsen för byggbranschen. Den 31 mars löper de kollektivavtal ut som berör Sveriges ca 100.000 byggare. I årets avtalsrörelse kommer Sveriges Byggindustrier att kräva långtgående förändringar i de system som finns i Byggavtalet. Det nuvarande kollektivavtalet är till innehåll och struktur mycket ålderdomligt. Mycket av innehållet och reglerna i avtalet har sina rötter i 30-talet. På Byggavtalets område tar Byggnads ut upp emot 6.000 kr per medlem utöver fackföreningsavgift för att administrera ackordssystemet. - Det nuvarande kollektivavtalet utgör ett hinder för en väl fungerande byggbransch. Avtalet är en rest från en svunnen tid och innehåller bl a ackordstvång, vilket leder till ökad stress, försämrad arbetsmiljö och osäker löneutveckling. I alla andra branscher har systemet med ackordslöner avskaffats, och det måste också ske i byggbranschen, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier. - En rejäl månadslön istället för ackordslön ger ökad ekonomisk trygghet, minskar arbetsskadorna och underlättar rekrytering till byggbranschen, fortsätter Bo Antoni. - Sveriges Byggindustrier säger Nej till ackordstvånget, Nej till centralism och Ja till mångkulturella arbetsplatser. Vi tror att ett nytt tidsenligt Byggavtal är bra för hela byggbranschen, såväl för entreprenörerna som för medarbetarna. Det skulle också innebära en positiv effekt för byggandet i Sverige, avslutar Bo Antoni. För ytterligare information kontakta; Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier 08-698 58 36 0709-25 58 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar