Kommentar till El-uppgörelsen

Läs original

Stor oro inför avtalsrörelsen 2004 I går kväll träffade Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) överenskommelse om att Installationsavtalet prolongeras till och med den 31 mars 2004 med vissa ändringar och tillägg. Sveriges Byggindustriers VD Bo Antoni kommenterar förhandlingarna: "Vi är glada över att EIO och SEF har träffat en överenskommelse och att såväl strejk som blockad har upphört. Byggnads har idag återkallat sitt varsel om sympatistrejk på torsdag. SEF:s agerande de senaste månaderna är anmärkningsvärt. Byggnads och Målarnas visade sympatier för SEF:s krav och sätt att driva förhandlingarna oroar alla arbetsgivare inom byggsektorn. Är ny praxis på väg att etableras? Hur kommer SEF och de andra byggfacken att agera i den kommande avtalsrörelsen? Medlingsinstitutet skall sörja för en väl fungerande lönebildning men saknar befogenheter att genomföra sitt uppdrag. SEF har missbrukat konfliktvapnet. SEF har tagit ut medlemmar i strejk utan att veta vad de vill uppnå. En föreningsfrihetskränkande blockad varslades mot ett företag. För en kostnad understigande 100 000 kronor om dagen har SEF åsamkat de drabbade bygg- och industriföretagen och deras kunder mångmiljonskador. Om detta sätt att använda konfliktvapnet fortsätter i ökad omfattning får det samhällsfarliga konsekvenser. BI och övriga byggarbetsgivare anser att finansministern bör återinkalla Bygg-kommissionen under ledning av Lars Eric Ericsson och låta denna granska arbetsmarknadsförhållandena inom byggsektorn och komma med förslag till åtgärder som medför att mer balanserade förutsättningar föreligger när avtalsrörelsen 2004 inleds." (För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0709-25 58 36) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00860/wkr0002.pdf

Dokument & länkar