Lönekrav från Byggnads tvärtemot KI:s bedömning

Report this content
Läs original

Lönekrav från Byggnads tvärtemot KI:s bedömning Runt om i landet driver nu Byggnads ombudsmannakår krav på stora löneökningar utöver gällande kollektivavtal. Kraven innebär löneökningar med tiotalet procent - trots att Konjunkturinstitutet redovisat att nominella löneökningar högre än mellan tre och fyra procent innebär lägre tillväxt, högre arbetslöshet och lägre inkomster efter skatt. I stort sett hela arbetsmarknaden har idag anpassat sig efter dessa riktlinjer som även framgick av regeringens finansplan. Byggnadsarbetareförbundet avviker dock kraftigt från detta mönster av samhällsekonomiskt ansvarstagande. Byggnads ombudsmän har stöd av Byggnads förhandlingschef som anser att löneökningskrav i denna nivå är i sin ordning och att andra grupper på arbetsmarknaden ska avstå löneutrymme till förmån för Byggnads medlemmar. Ett ökänt exempel är situationen vid bomässan Bo01 i Malmö där Byggnads har avvisat löneförslag från arbetsgivarna som innebär en lönenivå 15 % högre än ett år tidigare. Det orimligt höga budet från arbetsgivarna har tvingats fram genom upprepade otillåtna stridsåtgärder (maskningsaktioner) på arbetsplatserna trots att ett gällande kollektivavtal med fredsplikt finns. - Byggnads agerande är samhällsekonomiskt oansvarigt och hotar bidra till att tvinga riksbanken att höja räntan vid sitt sammanträde idag. Konjunkturinstitutets rapport och regeringens finansplan varnar för det beteende Byggnads visar prov på genom sina ansvarslösa löneökningskrav, säger Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier. För ytterligare information kontakta Bo Antoni 0709-255836 eller Ulf Perbo, 08-698 58 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00760/bit0002.pdf

Dokument & länkar