SIFO-enkät avslöjar växande åsiktsklyftor mellan Byggnads ledning och medlemmarna

Läs original

SIFO-enkät avslöjar växande åsiktsklyftor mellan Byggnads ledning och medlemmarna 72 % av byggnadsarbetarna vill att man ska få komma överens om bl a löneformer inom företagen medan endast 24 % tycker att Byggnads ombudsmän ska sköta de lokala förhandlingarna. När det gäller val av löneform föredrar minst 65 % tidlön, resultatlön eller annan löneform medan endast 26 % vill ha traditionella tidsbaserade ackord. Detta framgår av en SIFO-undersökning från januari i år bland 519 byggnadsarbetare anställda i de företag som representeras i Sveriges Byggindustriers (BI:s) styrelse. På frågan "Vem tycker du i första hand ska företräda dig i de lokala förhandlingarna på företaget " svarade endast 24 % Byggnads lokalavdelning. Av övriga svarade 20 % arbetslaget, 23 % medbestämmandegruppen, 22 % fackklubben och 6 % jag själv. På frågan "Om du fick välja fritt, vilken löneform skulle du då välja i framtiden" svarade 50 % tidlön, 12 % resultatlön som baseras på fler faktorer än tid och 3 % annan löneform utan att specificera vilken. 26 % föredrog traditionella ackord. - Resultatet visar att Byggnads ledning går emot en majoritet av sina medlemmar då de i den nyligen inledda avtalsrörelsen envetet försvarar ackordstvånget vid nyproduktion och lika envetet motsätter sig ändrade partsförhållanden, säger Bo Antoni, VD för BI. Huvudorsak till att välja tidlön är enligt undersökningen att en sådan löneform medför ett lugnare tempo och mindre stress. Därefter är den största anledningen trygghet, d v s man vet vad man får och slipper variationer i löneutbetalningarna. - Byggnadsarbetarna och företagen ser samma fördelar med tidlön, kommenterar Bo Antoni. För Byggnads ledning och för en minoritet av byggnadsarbetarna tycks det dock vara viktigare att med stöd av ackordstvånget i lokala förhandlingar mellan företag och Byggnads ombudsmän tvinga fram lönekostnadsökningar utöver de som parterna kommit överens om i den centrala avtalsuppgörelsen. Jämfört med en motsvarande undersökning 1997 har andelen som vill att Byggnads ombudsmän ska företräda byggnadsarbetarna i lokala förhandlingar minskat från 30 % till 24 % och andelen som föredrar traditionella ackord har minskat från 30 % till 26 %. - Klyftan mellan byggnadsarbetarna och Byggnads ledning växer, konstaterar Bo Antoni. För oss är det därför obegripligt att Byggnads tillbakavisat vårt yrkande om att gemensamt tillsätta en oberoende kommission för att utforma ett helt nytt Byggavtal, ett avtal som öppnar upp för lokala överenskommelser mellan företag och deras medarbetare och där ackordstvånget vid nyproduktion är avskaffat, slutar Bo Antoni. (För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0709-25 58 36) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00280/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00280/bit0003.pdf

Dokument & länkar