Sluta beskatta bostäder som sprit

Läs original

Sluta beskatta bostäder som sprit -Det är mycket glädjande att OECD-rapporten fått igång en debatt om Sveriges unikt låga bostadsbyggande. De förklaringar som förts fram är dock ofullständiga och utelämnar den viktigaste orsaken. Det säger Sveriges Byggindustriers chefekonom Ulf Perbo i en kommentar till OECD:s rapport om bostadsbyggandet. Tomtbrist, hyresregleringen och planprocessen m.m. är alla hinder för bostadsbyggandet men det förklarar inte varför vi under tio år byggt mindre än hälften jämfört med andra OECD-länder. Det förklarar inte heller varför bostadsbyggandet plötsligt föll ihop och sedan inte återhämtade sig. Orsaken till att Sverige har industrivärldens lägsta bostadsbyggande är ett misstag i samband med skattereformen 1990/91. Då infördes i strid med skattesystemets principer både konsumtions- och kapitalbeskattning av nya bostäder. Skattetrycket på nya bostäder steg till 65%, dvs väsentligt över den generella skattenivån. Boendekostnaderna exploderade till världens högsta och bostadsbyggandet kollapsade till världens lägsta. -Idag har nya bostäder tillsammans med sprit, tobak och bensin en särskilt hög straffskatt. Ska Sverige få ett normaleuropeiskt bostadsbyggande måste byggandet skattemässigt behandlas neutralt mot andra varor och tjänster, avslutar Ulf Perbo. För kompl information ring Ulf Perbo 0708-22 58 68 eller 08-698 58 62. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar