"Starkt stöd i Byggsverige för förslaget om kommission"

Läs original

"Starkt stöd i Byggsverige för förslaget om kommission" - Men Byggnads ledning står i vägen Idag har den första rundan i avtalsförhandlingarna mellan Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads genomförts. Förhandlingarna har varit konstruktiva och präglats av ömsesidig respekt. BI:s förslag om en från parterna oberoende kommission med uppdraget att utarbeta ett helt nytt Byggavtal har mötts av starkt stöd från Byggsverige. - Dagens förhandlingar mellan BI och Byggnads fördes i en konstruktiv anda, och vi upplever ett starkt stöd i Byggsverige för vårt förslag om att tillsätta en oberoende kommission med uppdraget att utarbeta ett helt nytt Byggavtal, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier. - Detta förslag tror vi skulle leda till ökat samförstånd och mindre av konfrontation på arbetsplatserna, och vi är oerhört glada att vår ståndpunkt delas av så många, även om Byggnads ledning inte uttryckt sitt fulla stöd ännu, fortsätter Antoni. - BI föreslår också att ett samarbetsavtal sluts mellan parterna. I allt fler branscher finns den typen av avtal för att åstadkomma stabilitet och samhällsansvar. Det är förvånande att Byggnads inte ställer upp på detta förslag, eftersom det skulle gynna hela branschen, säger Bo Antoni. - Under förutsättning att vi kan enas om en kommisson borde parterna snabbt kunna enas om lönekostnadsökningarna i ett förlängt 18- månaders avtal, avslutar Bo Antoni. Parterna fortsätter förhandlingarna den 28 februari kl. 13.00 För ytterligare information kontakta; Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier 08-698 58 36 0709-25 58 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01550/bit0002.pdf

Dokument & länkar