Vem vill avstå löneökning för att hjälpa Byggnads?

Läs original

Vem vill avstå löneökning för att hjälpa Byggnads? Hur stor del av löneutrymmet är parterna bakom industriavtalet beredda att avstå från till förmån för att byggnadsarbetarna ska få betydligt mer än de 3,5 procent per år inklusive löneglidning som bl a finansminister Bo Ringholm förutsatt? Den frågan ställer Sveriges Byggindustrier till parterna bakom det s k industriavtalet, d v s de stora förbunden inom såväl SAF som LO. Bakgrunden är att Byggnads i lokala löneförhandlingar krävt löneökningar på 10-tals procent. Byggnads har också i diskussioner sagt att branschen kan anses följa de av regeringen angivna ramarna även vid löneökningar på en betydligt högre nivå än de som regeringen angett i finansplanen. Detta skulle kunna uppnås genom att andra avtalsområden avstår delar av sitt löneutrymme så att den genomsnittliga ökningen inte överstiger 3,5 procent. Finansminister Bo Ringholm har i brev till Sveriges Byggindustrier bekräftat att han "förutsatt en årlig löneökning på 3,5 % inkl. löneglidning för den totala löneökningen i Sverige. Regeringen har inte och kommer inte att ha synpunkter på löneökningstakten i vissa branscher". Med anledning av ovan citerade uttalanden ställer Sveriges Byggindustrier två konkreta frågor till parterna bakom industriavtalet: Anser ni att den lösning som Byggnads förespråkar är förenlig med industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft? Om så är fallet, hur stor del av det löneutrymme som ni bedömer finns inom ert kollektivavtalsområde är ni beredda att avstå från till förmån för Byggnads medlemmar? (Brevet i sin helhet finner du på vår hemsida www.bygg.org) (För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0709-25 58 36) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar