"Verkligheten har sprungit förbi Byggkostnadsdelegationen"

Läs original

“Verkligheten har sprungit förbi Byggkostnadsdelegationen“ Byggkostnadsdelegationens synpunkter på gårdagens byggprocess är i stora delar relevanta - gårdagens därför att utvecklingen delvis redan sprungit förbi delegationens slutsatser. Det menar Ulf Perbo, chef för Sveriges Byggindustriers ekonomiska sekretariat, och fortsätter: - Ökat kostnadsmedvetande, ökad kundfokusering, ökad IT-användning mm har redan starkt bidragit till att effektivisera byggprocessen. Det är därför Sveriges byggkostnader stigit mindre än genomsnittet inom EU-området de senaste 25 åren och är bland de lägsta idag relaterat till det inhemska kostnadsläget. Av delegationens sätt att presentera materialet kan man konstigt nog få intrycket av att Sverige skulle ha höga byggkostnader. Inte minst de svenska byggföretagens framgångsrika internationella expansion visar att Sverige står sig bra i internationell byggkonkurrens. - Den märkliga presentationen döljer det verkliga problemet, att Sverige har världens högsta boendekostnader trots våra låga byggkostnader. Detta beror på det stora kostnadsproblemet, nämligen skatterna. Den obegripliga idén att belasta bostäder med båda kapitalbeskattning och konsumtionsbeskattning gör att hela 65% av hyran för en nybyggd hyreslägenhet kan härledas till skatter. En boendekostnadsdelegation med uppgift att sanera i skattedjungeln hade bättre gagnat de boende än en byggkostnadsdelegation. - Det var också en besvikelse att analysen av bristerna på byggarbetsmarknaden behandlades så ytligt. De föråldrade avtalsformerna och detaljregleringen är ett av branschens stora och kostnadsdrivande problem. - Däremot delar vi delegationens oro för brister i konkurrensen inom materialhandeln, och även vi vill få bort onödiga hinder för en ökad rörlighet över gränserna av byggvaror och byggtjänster, säger Ulf Perbo. Vi instämmer också i delegationens rekommendation om att öka de offentliga beställarnas kompetens och att upphandla entreprenader på livscykelkostnad och inte på investeringskostnad. (För kompletterande information ring Ulf Perbo, 08-698 58 62)