Vi formar människor med de samhällen vi bygger

Läs original

Vi formar människor med de samhällen vi bygger Just därför ska vi inte starta en ny massproduktion av billiga lägenheter för att på så sätt öka byggandet i Sverige sa Gun-Britt Mårtensson, ordförande i HSB Riksförbund under Sveriges Byggindustriers seminarium "Hur ska vi öka bostadsbyggandet?". Ledarskribenten Nils-Eric Sandberg ledde seminariet där även Lars Birve, VD för det kommunala bostadsföretaget MKB i Malmö och Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier deltog. - Nej, vi ska inte bygga för köerna, utan vi ska bygga för omflyttning i samhället, fortsatte Mårtensson. Det finns redan lägenheter med billiga hyror runt om i landet, det är de lägenheterna som genom en flyttkedja blir lediga så att t ex ungdomar har en chans att komma in på bostadsmarknaden. - För att kunna öka bostadsbyggandet behövs en bostadsmarknad i balans, sade Lars Birve. Inga mer subventioner som snedvrider, utan tydliga spelregler, en justerad hyresreglering och neutrala boendeskatter, det är vad som behövs för att få igång byggandet, fortsatte Birve. - Det finns inget land där staten har så lite intresse av att det byggs som i Sverige. Genom det alltför höga skatte- och avgiftstrycket på byggande och boende har det redan efter första spadtaget på den nya lägenheten blivit för dyrt för dem som inte har så höga inkomster. Därför måste vi hela tiden utgå ifrån människan när vi bygger, inte tillsätta byggkostnadsdelegationer som nu utan "boendedelegationer" som utifrån familjernas olika ekonomier formar det framtida byggandet, fortsatte Mårtensson. Under seminariet rådde en samstämmighet om stabila spelregler, en neutral beskattning och marknadsmässiga villkor för bostadsbyggandet. - Det är dags att gå från ord till handling, och det brådskar. Bostadsbristen hotar redan vår framtida tillväxt och välstånd, avslutade Bo Antoni. För kompletterande information kontakta BI:s chefekonom Lars Jagrén, 08- 6985862, mobil 0708-33 58 68, lars.jagren@bygg.org ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/27/20020927BIT00540/wkr0002.pdf

Dokument & länkar