180 anställda får gå när statliga Teracom drar ner på lokalkontoren

Report this content

180 anställda får gå när statliga Teracom drar ner på lokalkontoren Arbetsgivaren Teracom lämnade förhandlingarna med de lokala fackklubbarna, SEKO, ST och SACO/CF om det av arbetsgivaren föreslagna sparpaketet om 150 miljoner. -Hela processen har varit olycklig från start till nu, menar Göran Eriksson, Civilingenjörsförbundets ordförande i lokala CF-klubben. Företagsledningen har saknat förhandlingsvilja och VD Jan Danielsson betraktar, som han själv uttrycker det, fackföreningarnas engagemang som inblandning. Arbetstagarorganisationerna har informerats men inte involverats i arbetet med att ta fram sparprogrammet. Först när förslaget lagts fick de lokala klubbarna möjlighet att gå igenom det under en veckas tid. Innebörden i sparpaketet var att 180 personer skulle sägas upp i landet och att verksamheten skulle koncentreras till Stockholm och i viss mån Sundsvall. Hårdast drabbat i form av neddragningar och uppsägningar blev verksamheten inom radio och TV. -Vi kunde konstatera att underlaget saknade det analysmaterial som krävdes för att vi skulle kunna bedöma sparåtgärdernas effekt, varför vi kallade in en arbetstagarkonsult för en separat utredning, berättar Göran Eriksson. Arbetstagarkonsulten visade i sin rapport på ett antal alternativa åtgärder som åstadkommer de angivna sparmålen till en lägre kostnad och med betydligt mildare konsekvenser för de anställda. Arbetsgivaren avvisade förslaget kategoriskt och framhärdade att ursprungsförslaget skulle gälla i sin helhet. Teracom är statligt ägt och huserar under kulturdepartementet. Göran Eriksson undrar hur regeringen och kanske framför allt kulturministern ställer sig till den tveksamma inställningen till MBL som ett av statens företag uppvisar. -Personalorganisationerna har haft en gemensam ambition att arbeta för Teracoms och personalens bästa. Vi vill inte, i detta ekonomiska läge, genomföra åtgärder som underminerar besparingarna, avslutar Göran Eriksson. För mer information kontakta: Göran Eriksson, ordförande CF-klubben, Teracom, telefon: 070-896 9640 Patrik Nilsson, informatör, CF, telefon 070-653 8021 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00840/wkr0002.pdf

Dokument & länkar