Antalet arbetslösa ingenjörer minskade i december

Antalet arbetslösa ingenjörer minskade i december Lantmätarna den grupp som har lägst arbetslöshet Arbetslösheten för Civilingenjörsförbundets medlemmar minskade under slutet av förra året enligt CF:s rapport om arbetsmarknadsläget under december. Jämfört med samma månad år 2001 ökade arbetslösheten från 618 till 1 142 medlemmar. Lägsta arbetslösheten bland ingenjörerna har för närvarande lantmätarna med en arbetslöshet på 0,8 procent. I december månad var 1,6 procent av CF:s medlemmar arbetslösa, jämfört med 1,9 procent i augusti. I antal räknat innebär det att 1 142 CF- medlemmar var arbetslösa i december mot 618 året dessförinnan. -Arbetslösheten har varje år en topp i augusti vilket bland annat beror på att nyanställningar normalt inte sker under sommaren, säger Inger Grufman, utredare vid CF. Förra året var augustisiffran avsevärt högre än tidigare år. Antalet fortsatte att öka i september, men minskade sedan långsamt under de tre sista månaderna. -Men fortfarande är det relativt låga nivåer jämfört med flertalet övriga fackförbund och med totalsiffrorna för hela riket vi pratar om, fortsätter Inger Grufman. Det är inte så illa som 1993 då 3,2 procent av förbundets medlemmar var arbetslösa. Lantmätarna är den grupp som i december månad hade den lägsta arbetslösheten med 0,8 procent. Trots uppgifter om uppsägningar inom bl a Skanska så har ingenjörer med bygginriktning förfarande en låg arbetslöshet, 1,1 procent. Precis som i den förra rapporten från augusti finns de största ökningarna av arbetslösheten bland civilingenjörer med inriktningarna data, elektronik och teknisk fysik. -Till stor del beror detta på neddragningar och anställningsstopp inom Ericssonkoncernen. Antalet arbetslösa medlemmar inom IT- och telekom har mer än tredubblats på ett år, säger Inger Grufman. Fortfarande är arbetslösheten störst bland de yngsta (25-29 år). Positivt är dock att arbetslösheten bland de yngre har minskat sedan augusti. Bland dessa finns både de som blivit uppsagda och nyutexaminerade som inte fått arbete efter examen. -I denna grupp finns antagligen stora mörkertal medlemmar som inte kvalificerat sig för ersättning från a-kassan och vi vet inte heller hur många som fortsätter studera i väntan på bättre tider, säger Inger Grufman. I Västsverige är utvecklingen oroande. Den snabba ökningen av antalet arbetslösa medlemmar mellan april och augusti förra året har inte följts av någon motsvarande minskning i december. Främst är det ingenjörer inom datateknik och elektro som drabbats. -Den fortsatta utvecklingen under början av det här året med varsel och uppsägningar bland annat på Saab i Trollhättan samt Ericssonskoncernens neddragningar som även drabbat Göteborg är illavarslande, säger Inger Grufman. För mer information kontakta: Inger Grufman, utredare, telefon: 08-613 82 07, 070-517 56 83 Agneta Wändell, informationschef, telefon: 070-630 78 41 Mer info, t ex uppgifter om olika regioner, finns även på www.cf.se . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Dokument & länkar