Arbetsmiljö en lika viktig fråga som lön

"Arbetsmiljö en lika viktig fråga som lön" - historiskt beslut vid CF:s fullmäktigemöte Arbetet med frågor om sk arbetsrelaterad ohälsa är lika viktigt för förbundet som arbetet med lönefrågor. Det slog Civilingenjörsförbundets fullmäktigemöte fast på tisdagen. -Detta är ett historiskt beslut för CF, säger förbundsordförande Gerhard Raunio. Lönefrågorna har alltid varit högst prioriterat. Men för att skapa ett hållbart arbetsliv där människor inte bränner ut sig måste vi fokusera även på arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljö har av tradition inte stått högt på förbundets agenda eftersom det tidigare handlade mer om fysiska skaderisker som mer berörde arbetarna än tjänstemännen. Men senare års dramatiska ökning av antalet sjukskrivna på grund av sk utbrändhet är även ett stort problem för Civilingenjörsförbundets medlemmar. -Att kombinera privatliv och arbetsliv är inte lätt idag. Dagens arbetssituation är pressad och stressig, samtidigt som den enskilde ska försöka få utrymme för ett privat liv vid sidan av arbetet. Allt fler får också symptom som är relaterade till denna svåra ekvation, säger Gerhard Raunio. Kravet på en bättre arbetsmiljö drevs hårt av förbundet i den senaste avtalsrörelsen. Bland annat underströks att problemet med det ökande uttaget av övertid och att allt fler CF-medlemmar avtalar bort rätten till övertidsersättning starkt bidragit till försämrad hälsa. -Vi har skapat ett system där vi riskerar att arbeta ihjäl oss. Med tanke på hur mycket övertid våra medlemmar jobbar så borde det snart vara dags för att åter kräva 40-timmars arbetsvecka!, avslutar CF:s förbundsordförande. För mer information kontakta: Gerhard Raunio, förbundsordförande, telefon: 070-533 37 99 Jöran Tjernell, förbundsdirektör, telefon: 070-630 33 56 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00360/bit0001.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar