Avtal klart för tjänstemännen inom rederinäringen

Avtal klart för tjänstemännen inom rederinäringen Tjänstemannaförbundet HTF och Civilingenjörsförbundet CF har slutit ett nytt avtal med Svenska Sjöfartens arbetsgivareförbund. Avtalet berör cirka 2 000 tjänstemän som arbetar inom rederinäringen. Avtalstidens längd: Från den 1 januari 2001- 30 juni 2004. Avtalsperioden är 42 månader. Avtalet är uppsägningspart sista perioden för båda parter. Löner: 1 januari 2001-28 februari 2002 3,0 procent, 325 kronor i garanti 1 mars 2002-30 april 2003 2,9 procent, 300 kronor i garanti 1 maj 2003-30 juni 2004 2,8 procent, 275 kronor i garanti Lägstlöner: Lägstlöner räknas upp för varje period med samma procenttal som ovan. För mer upplysningar: Östen Granberg, HTF, mobil: 070-636 91 23 Göran Hamrin, CF, mobil: 070-523 26 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar