Budgetpropositionen: Var är åtgärderna för att förbättra den svenska konkurrenskraften?

Budgetpropositionen: Var är åtgärderna för att förbättra den svenska konkurrenskraften? Sverige behöver en nationell innovationsstrategi där frågorna behandlas på högsta politiska nivå. Regeringen kommer i sitt förslag nästan halv vägs, tycker Kjell Sehlstedt, sakkunnig i innovationsfrågor på Civilingenjörsförbundet. Enligt budgetpropositionen ska en nationell strategi för innovationsfrågorna tas fram under 2003. Ansvaret ligger på Thomas Östros och utbildningsdepartementet. Kjell Sehlstedt tycker att det behövs mer: -Ansvaret för genomförandet måste istället ligga på en stark och bred förankrad forsknings- och innovationsberedning och hanteras på högsta politiska nivå. En modell som praktiseras i Finland med framgång. Dessa frågor kan helt enkelt inte bara tillhöra Östros fögderi, utan bör i högsta grad vara Göran Perssons angelägenhet, säger Kjell Sehlstedt Han menar dessutom att propositionen innehåller få konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en starkare svensk position i den internationella konkurrensen. Civilingenjörsförbundet har tillsammans med andra fackliga organisationer och tunga företagsledare arbetat fram skarpa förslag på en rad framtidsområden. Några av den så kallade Bennet-gruppens förslag finns med till exempel på designområdet och kring kommersialisering av forskningsresultat. Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige. Förbundet expanderar kraftigt och är med sina drygt 90 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. För mer information kontakta: Kjell Sehlstedt, sakkunnig innovationsfrågor telefon: 070-548 76 05 Patrik Nilsson, informatör telefon: 070-653 80 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar