Budgetpropositionen: Var är åtgärderna för att förbättra den svenska konkurrenskraften?

Report this content

Budgetpropositionen: Var är åtgärderna för att förbättra den svenska konkurrenskraften? Sverige behöver en nationell innovationsstrategi där frågorna behandlas på högsta politiska nivå. Regeringen kommer i sitt förslag nästan halv vägs, tycker Kjell Sehlstedt, sakkunnig i innovationsfrågor på Civilingenjörsförbundet. Enligt budgetpropositionen ska en nationell strategi för innovationsfrågorna tas fram under 2003. Ansvaret ligger på Thomas Östros och utbildningsdepartementet. Kjell Sehlstedt tycker att det behövs mer: -Ansvaret för genomförandet måste istället ligga på en stark och bred förankrad forsknings- och innovationsberedning och hanteras på högsta politiska nivå. En modell som praktiseras i Finland med framgång. Dessa frågor kan helt enkelt inte bara tillhöra Östros fögderi, utan bör i högsta grad vara Göran Perssons angelägenhet, säger Kjell Sehlstedt Han menar dessutom att propositionen innehåller få konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en starkare svensk position i den internationella konkurrensen. Civilingenjörsförbundet har tillsammans med andra fackliga organisationer och tunga företagsledare arbetat fram skarpa förslag på en rad framtidsområden. Några av den så kallade Bennet-gruppens förslag finns med till exempel på designområdet och kring kommersialisering av forskningsresultat. Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige. Förbundet expanderar kraftigt och är med sina drygt 90 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. För mer information kontakta: Kjell Sehlstedt, sakkunnig innovationsfrågor telefon: 070-548 76 05 Patrik Nilsson, informatör telefon: 070-653 80 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/11/20021011BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar