CF avvisar avtalsförslag inom skogsindustrin

CF avvisar avtalsförslag inom skogsindustrin Civilingenjörsförbundet (CF) avvisar det heltäckande avtalsförslaget från de opartiska ordförandena Gunnar Högberg och Göte Larsson. Det är främst två skäl till CF:s nej: nivån på löneökningarna och konstruktionen av den föreslagna arbetstidsförkortningen. Avtalsförslaget berör cirka 1 200 medlemmar inom pappers- och massaindustrin. -Vi kan inte acceptera löneökningsnivåer som ligger så mycket som 30 procent lägre än den som Pappers häromdagen slöt avtal om med Skogsindustrierna, säger CF:s förbundsdirektör Jöran Tjernell. Detta dessutom i en bransch där våra medlemmar haft den sämsta löneutvecklingen. -Vi gör också den bedömningen att företagens framtida betalningsförmåga, konjunkturen m m talar för en avsevärt högre nivå, fortsätter Jöran Tjernell. Dessutom kan inte CF:s ursprungliga krav om en förbättrad reallön med hänsyn till en befarad ökning av inflationen tillgodoses med de nu föreslagna nivåerna på potterna i opos förslag. Avtalsförslaget inom skogsindustrin löper på 38 månader. De föreslagna löneökningarna belöper på totalt 4,9 procent under avtalsperioden med 2,0 procent det första året och 1,5 respektive 1,4 procent de två följande. Arbetstidsförkortningen på 1 dag per år värderas till 0,5 procent per år. -Den föreslagna arbetstidsförkortningen innehåller dessutom moment som inte är tillfredställande, säger Jöran Tjernell. Bland annat när det gäller en eventuell avräkning i händelse av kommande lagstiftning. Avtalet inom skogsindustrin löper ut den 31 januari 2001. Motpart är Sveriges Skogsindustrier. För mer information kontakta: Jöran Tjernell, förbundsdirektör, telefon: 08-613 81 65, 070-630 33 56 Agneta Wändell, pressekreterare, telefon: 08-613 80 60, 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Prenumerera

Dokument & länkar