CF fortsätter att växa - medlemsantalet ökar för 27:e året i rad

CF fortsätter att växa - medlemsantalet ökar för 27:e året i rad Förra året växte Civilingenjörsförbundet (CF) med 4 778 medlemmar och hade vid 2002 års slut totalt 95 213 medlemmar. Det innebär att förbundet återigen ökar för 27:e året i rad! I antal medlemmar räknat ökade CF mest bland Sacoförbunden förra året. -Detta innebär att CF fortsätter vara ett av de snabbast växande förbunden på svensk arbetsmarknad och att vi även fortsättningsvis kommer att behålla vår position som det största Sacoförbundet, konstaterar CF:s förbundsdirektör Richard Malmborg. Totalt ökade CF sitt medlemsantal med 4 778 under år 2002, vilket innebär en ökning med 5,3 procent. I antal räknat ökade CF mest bland förbunden inom Saco. Mest glädjande är att ökningen bland de yrkesverksamma medlemmarna är så stor, anser Richard Malmborg: -Vi har haft en mycket starkt utveckling bland de yrkesverksamma, vilket kan bero på att vi försökt satsa mer än tidigare på att nå den gruppen. Men naturligtvis har även den dåliga konjunkturen med många varsel och uppsägningar bidragit till medlemsökningen. Bland de yrkesverksamma ökade CF medlemsantalet med 3 951, eller 5,8 procent, och hade den 31 december 72 086 förvärvsarbetande medlemmar. CF, som samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige, är ett förbund som vuxit rejält de senaste decennierna. Sedan 1975 har förbundet oavbrutet ökat medlemsantalet varje år - en obruten länk på 27 år. Under de senaste 27 åren har förbundet ökat från 20 401 medlemmar (1975) till 95 213 år 2002. För mer information kontakta: Richard Malmborg, förbundsdirektör, telefon: 070-564 13 63 Agneta Wändell, informationschef, telefon: 070-630 78 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Det är med sina 150 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Dokument & länkar